Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

alex42
zdobył: 3200 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Zdrowie

stomach - żołądek, brzuch

Losowy cytat

„Whenever people agree with me I always feel I must be wrong.“

Oscar Wilde

alex42

Miejce w rankingu: 27
Punkty: 351620
Punkty dzisiaj: 0
W serwisie od 419 dni
Wszystkie słówka: 3484 Nauczone słówka: 0

Platyna

Użytkownik o sobie

początkujący

Zdobyte nagrody

Słówka użytkownika

Wybieraj słówka do nauki klikając w plusa. Aby rozpocząć nową lekcję kliknij w "Rozpocznij nową lekcję". Dopiero wtedy wybrane słówka zostaną przypisane do konta.


Angielski Polski Opcje
craft chytrość  
crazy szalony  
creature stwór  
credit card karta kredytowa  
crime przestępstwo, zbrodnia, przestępczość  
criminal kryminalista, kryminalny  
crisp chips  
criticism krytycyzm  
crop plon  
crowded tłoczny  
crucial niezbędny, istotny  
daily dzienny, codzienny  
damage uszkodzenie, szkoda  
damp wilgotny  
dance taniec  
danger zagrożenie, niebezpieczeństwo  
date data  
day dzień, doba  
dead martwy  
deal umowa  
dear kochany  
debate debata  
decade dziesięciolecie  
decision postanowienie, decyzja  
decline upadek  
decoration dekoracja  
decorative ozdobny  
deep głęboki  
deeply głęboko  
definite określony  

Jeżeli znasz lepsze tłumaczenie do tego słówka to podziel się nim z nami.

Wypełnij wszystkie pola

Raport został wysłany