Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

alicjamm
zdobył: 3200 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Czasowniki nieregularne

find/found/found - znaleźć

Losowy cytat

„It is better to deserve honors and not have them than to have them and not to deserve them.“

Mark Twain

alicjamm

Miejce w rankingu: 26
Punkty: 355487
Punkty dzisiaj: 2201
W serwisie od 210 dni
Wszystkie słówka: 2319 Nauczone słówka: 1415

Platyna

Zdobyte nagrody

Listy użytkownika

lp Lista słówek Opcje
1 Przysłówki -

Słówka użytkownika

Wybieraj słówka do nauki klikając w plusa. Aby rozpocząć nową lekcję kliknij w "Rozpocznij nową lekcję". Dopiero wtedy wybrane słówka zostaną przypisane do konta.


Angielski Polski Opcje
property własność, mienie  
grim ponury  
dampy wilgotne  
curtains zasłony  
drapes firanki  
lifeguard ratownik  
glazier szklarz  
skilled wykwalifikowany  
employed zatrudniony  
threat groźba, zagrożenie  
broth rosół  
particularly szczególnie  
abandon porzucać  
ability zdolność, umiejętność  
absent nieobecny  
accept przyjmować, akceptować  
access dostęp  
accident wypadek  
accidental przypadkowy  
accommodation zakwaterowanie  
accompany towarzyszyć  
account konto  
achieve osiągać  
achievement osiągnięcie  
acknowledge uznawać  
addition dodatek  
additional dodatkowy  
admire podziwiać  
admit przyznać coś, zgodzić się z czymś  
adult dorosły  

Jeżeli znasz lepsze tłumaczenie do tego słówka to podziel się nim z nami.

Wypełnij wszystkie pola

Raport został wysłany