Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

alicjamm
zdobył: 3200 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Praca

astronaut - astronauta

Losowy cytat

„Whoever undertakes to set himself up as a judge of Truth and Knowledge is shipwrecked by the laughter of the Gods.“

Albert Einstein

alicjamm

Miejce w rankingu: 26
Punkty: 355487
Punkty dzisiaj: 2201
W serwisie od 210 dni
Wszystkie słówka: 2319 Nauczone słówka: 1415

Platyna

Zdobyte nagrody

Listy użytkownika

lp Lista słówek Opcje
1 Przysłówki -

Słówka użytkownika

Wybieraj słówka do nauki klikając w plusa. Aby rozpocząć nową lekcję kliknij w "Rozpocznij nową lekcję". Dopiero wtedy wybrane słówka zostaną przypisane do konta.


Angielski Polski Opcje
adventure przygoda  
advertise reklamować się  
advertisement reklama  
advise radzić, doradzać  
affect wpływać, dotykać, poruszać  
afterwards potem, później  
again jeszcze raz, znowu  
agreement porozumienie, umowa  
aircraft samolot  
alive żywy  
allow pozwalać  
although pomimo że, chociaż  
amaze zdumiewać, zadziwiać  
amount ilość, liczba, kwota  
amuse rozbawiać, zabawiać  
amusement rozrywkowy, rozbawienie, rozrywka  
amusing zabawny  
angry rozgniewany, zły  
animal zwierzę  
anniversary rocznica  
announce ogłaszać  
annoy denerwować, złościć  
ant mrówka  
anyone ktoś, nikt, każdy  
appear pojawiać się, ukazywać się  
apple jabłko  
appoint mianować, wyznaczać  
appreciate doceniać  
approximate przybliżony  
arise pojawiać się  

Jeżeli znasz lepsze tłumaczenie do tego słówka to podziel się nim z nami.

Wypełnij wszystkie pola

Raport został wysłany