Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

Cocoli
zdobył: 3450 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Edukacja i szkoła

skill of reading - umiejętność czytania

Losowy cytat

„Honesty is the best policy - when there is money in it.“

Mark Twain

Darusia19

Miejce w rankingu: 28
Punkty: 333954
Punkty dzisiaj: 0
W serwisie od 712 dni
Wszystkie słówka: 2910 Nauczone słówka: 2477

Platyna

Zdobyte nagrody

Słówka użytkownika

Wybieraj słówka do nauki klikając w plusa. Aby rozpocząć nową lekcję kliknij w "Rozpocznij nową lekcję". Dopiero wtedy wybrane słówka zostaną przypisane do konta.


Angielski Polski Opcje
client klient  
close blisko, zamykać  
closed zamknięty  
club klub  
code kod  
coin moneta  
collection zbiór  
college szkoła pomaturalna, szkoła wyższa  
color kolor  
colour kolor  
coloured pokolorowany  
column kolumna, felieton  
comb grzebień  
combination kombinacja  
comfort komfort  
comfortably wygodnie  
command komenda  
comment komentarz  
commercial komercyjny  
commission komisja, prowizja  
common zwykły, częsty, pospolity  
commonly powszechnie  
communication komunikat  
community społeczność, wspólnota, gmina  
complete kompletny  
complex kompleks  
complicated skomplikowany  
concentration koncentracja  
condition warunek, stan  
confined ograniczony  

Jeżeli znasz lepsze tłumaczenie do tego słówka to podziel się nim z nami.

Wypełnij wszystkie pola

Raport został wysłany