Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

hope76
zdobył: 2743 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Poziom rozszerzony

council - kolegium

Losowy cytat

„If liberty and equality, as is thought by some are chiefly to be found in democracy, they will be best attained when all persons alike share in the government to the utmost.“

Aristotle

Darusia19

Miejce w rankingu: 16
Punkty: 437058
Punkty dzisiaj: 0
W serwisie od 863 dni
Wszystkie słówka: 3500 Nauczone słówka: 3312

Platyna

Zdobyte nagrody

Słówka użytkownika

Wybieraj słówka do nauki klikając w plusa. Aby rozpocząć nową lekcję kliknij w "Rozpocznij nową lekcję". Dopiero wtedy wybrane słówka zostaną przypisane do konta.


Angielski Polski Opcje
damp wilgotny  
dance taniec  
danger zagrożenie, niebezpieczeństwo  
date data  
day dzień, doba  
dead martwy  
deal umowa  
dear kochany  
debate debata  
decade dziesięciolecie  
decision postanowienie, decyzja  
decoration dekoracja  
decorative ozdobny  
deep głęboki  
deeply głęboko  
definite określony  
definitely definitywnie, zdecydowanie, koniecznie  
deliberate zamierzony, naumyślny  
deliberately rozmyślnie  
delight wielka przyjemność, rozkosz, zachwyt  
delighted zachwycony  
departure odjazd  
depressed przygnębiony  
depressing przygnębiający  
depth głębia  
desert pustynia  
deserted bezludny  
design konstrukcja, projekt, zamysł  
despite mimo  
detailed szczegółowy  

Jeżeli znasz lepsze tłumaczenie do tego słówka to podziel się nim z nami.

Wypełnij wszystkie pola

Raport został wysłany