Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

frytka
zdobył: 4629 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Poziom rozszerzony

drawing - rysunek

Losowy cytat

„The ideals which have lighted my way, and time after time have given me new courage to face life cheerfully, have been Kindness, Beauty, and Truth. The trite subjects of human efforts, possessions, outward success, luxury have always seemed to me contemptible.“

Albert Einstein

Darusia19

Miejce w rankingu: 17
Punkty: 408852
Punkty dzisiaj: 0
W serwisie od 806 dni
Wszystkie słówka: 3440 Nauczone słówka: 3148

Platyna

Zdobyte nagrody

Słówka użytkownika

Wybieraj słówka do nauki klikając w plusa. Aby rozpocząć nową lekcję kliknij w "Rozpocznij nową lekcję". Dopiero wtedy wybrane słówka zostaną przypisane do konta.


Angielski Polski Opcje
date data  
day dzień, doba  
dead martwy  
deal umowa  
dear kochany  
debate debata  
decade dziesięciolecie  
decision postanowienie, decyzja  
decoration dekoracja  
decorative ozdobny  
deep głęboki  
deeply głęboko  
definite określony  
definitely definitywnie, zdecydowanie, koniecznie  
deliberate zamierzony, naumyślny  
deliberately rozmyślnie  
delight wielka przyjemność, rozkosz, zachwyt  
delighted zachwycony  
departure odjazd  
depressed przygnębiony  
depressing przygnębiający  
depth głębia  
desert pustynia  
deserted bezludny  
design konstrukcja, projekt, zamysł  
despite mimo  
detailed szczegółowy  
development rozwój, rozwinięcie  
diamond diament  
die umrzeć  

Jeżeli znasz lepsze tłumaczenie do tego słówka to podziel się nim z nami.

Wypełnij wszystkie pola

Raport został wysłany