Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

siwusek198
zdobył: 3333 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Zwierzęta

lion - lew

Losowy cytat

„I have never let my schooling interfere with my education.“

Mark Twain

Darusia19

Miejce w rankingu: 22
Punkty: 369500
Punkty dzisiaj: 1373
W serwisie od 746 dni
Wszystkie słówka: 3130 Nauczone słówka: 2909

Platyna

Zdobyte nagrody

Słówka użytkownika

Wybieraj słówka do nauki klikając w plusa. Aby rozpocząć nową lekcję kliknij w "Rozpocznij nową lekcję". Dopiero wtedy wybrane słówka zostaną przypisane do konta.


Angielski Polski Opcje
logic logika  
long długi  
loosely swobodnie  
lost zagubiony  
loud głośny  
low niski  
lunch posiłek południowy  
machinery maszyneria  
mad wściekły, zły  
magazine czasopismo  
manner sposób  
manufacture przetwórstwo  
manufacturer producent  
master władca  
mate partner, kolega  
May maj  
maybe może  
me mnie  
meal posiłek, mąka  
measure miara  
measurement pomiar  
meet spotykać się  
membership członkostwo  
memory pamięć, wspomnienie  
men mężczyźni  
mentally psychicznie  
mention wspominać (o czymś), wzmianka  
merely jedynie  
mess bałagan  
mid średnio  

Jeżeli znasz lepsze tłumaczenie do tego słówka to podziel się nim z nami.

Wypełnij wszystkie pola

Raport został wysłany