Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

frytka
zdobył: 3820 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Praca

sociologist - socjolog

Losowy cytat

„The greatest remedy for anger is delay.“

Seneca

Hosti3000

Miejce w rankingu: 647
Punkty: 8893
Punkty dzisiaj: 117
W serwisie od 15 dni
Wszystkie słówka: 1100 Nauczone słówka: 1022

Brąz

Zdobyte nagrody

Słówka użytkownika

Wybieraj słówka do nauki klikając w plusa. Aby rozpocząć nową lekcję kliknij w "Rozpocznij nową lekcję". Dopiero wtedy wybrane słówka zostaną przypisane do konta.


Angielski Polski Opcje
access dostęp  
account konto  
achieve osiągać  
add dodawać  
addition dodatek  
advert, advertisement reklama, ogłoszenie  
again jeszcze raz, znowu  
aggressive agresywny  
agreement porozumienie, umowa  
allow pozwalać  
amount ilość, liczba, kwota  
amusement rozrywkowy, rozbawienie, rozrywka  
animal zwierzę  
appear pojawiać się, ukazywać się  
art sztuka  
aspirin aspiryna  
assistance wsparcie, pomoc  
atom atom  
attach dołączać  
autumn jesień  
aware świadomy  
bad zły, niegrzeczny  
baggage bagaż  
bank bank, brzeg, nasyp  
bee pszczoła  
begin rozpocząć, zaczynać  
belt pasek  
berry, blueberry jagoda  
big duży  
bitter gorzki  

Jeżeli znasz lepsze tłumaczenie do tego słówka to podziel się nim z nami.

Wypełnij wszystkie pola

Raport został wysłany