Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

szydar87
zdobył: 4444 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Zwierzęta

orangutang - orangutan

Losowy cytat

„When I am abroad, I always make it a rule never to criticize or attack the government of my own country. I make up for lost time when I come home.“

Sir Winston Churchill

Nauka i technika.

szt. 054 - frazy, zwroty i słówka po angielsku

Lektor Angielski Polski
academic pracownik naukowy
add dodawać
aerial antena
analyse analizować, badać
archeology archeologia
astronomy astronomia
atom atom
biologist biolog
biology biologia
bridge most
cable kabel
calculus analiza matematyczna
chemistry chemia
circle koło
computer komputer
cone stożek
construct budować
cube sześcian
discovered odkryty
discovery odkrycie
division dzielenie, podział
download ściągać, pobierać
economy ekonomia
electronics elektronika
email e-mail, poczta elektroniczna
engineering inżynieria
expert ekspert
explore badać, odkryć
geology geologia
gum guma