Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

alex42
zdobył: 3250 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Poziom rozszerzony

thanks - dzięki, podziękowania

Losowy cytat

„What is a friend? A single soul dwelling in two bodies.“

Aristotle

Zakupy i usługi.

szt. 054 - frazy, zwroty i słówka po angielsku

Lektor Angielski Polski
account konto
advert, advertisement reklama, ogłoszenie
advertise reklamować się
advertising reklamowanie
agreement porozumienie, umowa
amount ilość, liczba, kwota
bakery piekarnia
bid oferowana cena
bill rachunek
book książka
bookshop księgarnia
boots buty
boutique butik
box office kasa
brand marka
budget budżet
buy kupno
buyer nabywca
charge opłata, ładunek
cheap tani
clothes shop sklep z odzieżą
credit kredyt, uznanie, zaufanie
customer klient
department store dom handlowy
discount bonifikata, obniżka
exchange wymiana
expensive drogi, kosztowny
fishmongers sklep rybny
florist's kwiaciarnia
general store sklep wielobranżowy