Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

artscor
zdobył: 5555 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Budownictwo i architektura

performed by - które wykonuje

Losowy cytat

„It is the duty of every citizen according to his best capacities to give validity to his convictions in political affairs.“

Albert Einstein

Kultura

szt. 057 - frazy, zwroty i słówka po angielsku

Lektor Angielski Polski
aisle nawa boczna
art sztuka
artist artysta
artistic artystyczny
band taśma, opaska, pasmo, orkiestra
brush pędzel, froterka
camera kamera, aparat fotograficzny
canvas płótno
character charakter, natura
chisel dłuto
choir chór
cinema kino
composer kompozytor
contemporary art sztuka współczesna
culture kultura
dance taniec
director dyrektor, reżyser
drama teatr, aktorstwo, dramat
dramatic dramatyczny
dramatist dramaturg
encyclopaedia encyklopedia
entertainment rozrywka
fiction beletrystyka, fikcja
film film
fine arts sztuki plastyczne
frame ramk, ramka
gallery galeria
instruments przyrządy, instrumenty
literature literatura
museum muzeum