Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

Darusia19
zdobył: 3123 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Życie rodzinne

husband - mąż

Losowy cytat

„A little sincerity is a dangerous thing, and a great deal of it is absolutely fatal.“

Oscar Wilde

Kultura

szt. 057 - frazy, zwroty i słówka po angielsku

Lektor Angielski Polski
aisle nawa boczna
art sztuka
artist artysta
artistic artystyczny
band taśma, opaska, pasmo, orkiestra
brush pędzel, froterka
camera kamera, aparat fotograficzny
canvas płótno
character charakter, natura
chisel dłuto
choir chór
cinema kino
composer kompozytor
contemporary art sztuka współczesna
culture kultura
dance taniec
director dyrektor, reżyser
drama teatr, aktorstwo, dramat
dramatic dramatyczny
dramatist dramaturg
encyclopaedia encyklopedia
entertainment rozrywka
fiction beletrystyka, fikcja
film film
fine arts sztuki plastyczne
frame ramk, ramka
gallery galeria
instruments przyrządy, instrumenty
literature literatura
museum muzeum