Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

Lujko
zdobył: 7856 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Zdrowie

to tremble - mieć drgawki, drżeć

Losowy cytat

„Let tears flow of their own accord: their flowing is not inconsistent with inward peace and harmony.“

Seneca

Państwo i społeczeństwo.

szt. 077 - frazy, zwroty i słówka po angielsku

Lektor Angielski Polski
abuse nadużycie
against the law wbrew prawu
agreement porozumienie, umowa
ally sprzymierzeniec, sojusznik
anarchy anarchia
army wojsko, armia
arrest areszt
association stowarzyszenie
atheist ateista
bailiff, debt collector komornik
bank holiday święto państwowe
Bible biblia
bishop biskup
breed rasa
burglary włamanie
business biznes
capital kapitał, stolica
Christianity chrześcijaństwo
church kościół
citizens obywatele
city duże miasto
civil cywilny
civil service administracja państwowa, służba cywilna
committee komisja, komitet
competition rywalizacja, konkurs
condemned skazany
congress kongres
constitution konstytucja
country kraj, wieś
crime przestępstwo, zbrodnia, przestępczość