Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

Adek88
zdobył: 6000 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Matura ustna podstawowa

go straight on - idź prosto

Losowy cytat

„Man perfected by society is the best of all animals; he is the most terrible of all when he lives without law, and without justice.“

Aristotle

Poziom podstawowy

szt. 1012 - frazy, zwroty i słówka po angielsku

Lektor Angielski Polski
powder proszek, puder
ball piłka, kłębek, kula
a za, jakiś
able w stanie, zdolny (do czegoś)
about o, około
above powyżej, ponad
accept przyjmować, akceptować
account konto
acid kwas, kwaśny
across przez, poprzez
act działać, postępować, akt
add dodawać
addition dodatek
adjustment regulacja
advert, advertisement reklama, ogłoszenie
after po, później
again jeszcze raz, znowu
against wbrew, przeciwko
age wiek
ago przed, temu
agreement porozumienie, umowa
air powietrze
all wszystko, cały
allow pozwalać
almost prawie, niemal
also również
always zawsze, ciągle
AM przed południem
among wśród
amount ilość, liczba, kwota