Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

Cocoli
zdobył: 3637 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Praca

wage - tygodniówka

Losowy cytat

„You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty.“

Mahatma Gandhi

powiedzenia po łacinie

powiedzenia po łacinie znane - frazy, zwroty i słówka po angielsku

Lektor Angielski Polski
pacta sunt servanda umów należy dotrzymywać
A priori po pierwsze
Vacatio legis prawo zwolnienie
Veni, vidi, vici przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem
Lex retro non agit prawo nie działa wstecz
Cogito ergo sum myślę więc jestem