Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

alex42
zdobył: 3583 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Dom

spin dryer - wirówka

Losowy cytat

„Misfortune shows those who are not really friends.“

Aristotle

powiedzenia po łacinie

powiedzenia po łacinie znane - frazy, zwroty i słówka po angielsku

Lektor Angielski Polski
pacta sunt servanda umów należy dotrzymywać
A priori po pierwsze
Vacatio legis prawo zwolnienie
Veni, vidi, vici przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem
Lex retro non agit prawo nie działa wstecz
Cogito ergo sum myślę więc jestem