Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

frytka
zdobył: 5100 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Podróże i turystyka

make a reservation - zrobić rezerwację

Losowy cytat

„It is nobler to declare oneself wrong than to insist on being right - especially when one is right.“

Friedrich Nietzsche

09

- frazy, zwroty i słówka po angielsku

Lektor Angielski Polski
development rozwój, rozwinięcie
differ różnić się
different różny, inny
digestion trawienie
direct bezpośredni
direction kierunek
dirty brudny
discovery odkrycie
discussion dyskusja
disease choroba
disgust obrzydzenie, wstręt
distance dystans, odległość
distribution dystrybucja
division dzielenie, podział
do zrobić
dog pies
done zrobiony
door drzwi
doubt wątpliwość
down w dół
drain odpływ, rura kanalizacyjna
draw rysować
drawer szuflada
dress suknia
drink pić
drive prowadzić (np. samochód)
driving jazda, powożenie
drop upadek, zrzut, kropla
dry suchy
during podczas