Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

Lujko
zdobył: 7856 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Poziom rozszerzony

impact - wpływ, siła uderzenia

Losowy cytat

„We most often go astray on a well trodden and much frequented road.“

Seneca

Poziem podstawowy IV

10-12 - frazy, zwroty i słówka po angielsku

Lektor Angielski Polski
five pięć
fixed ustalony, stały
flag flaga, chorągiew
flame płomień
flat mieszkanie
flight lot
floor piętro, podłoga, dno
flower kwiat
fly latać
fold zginać, składać
food jedzenie, żywność
foolish głupi
for dla, do, za
force siła, moc, zmusić
forget zapominać
fork widelec
form forma, postać, kształt
forward naprzód
found znaleziony
four cztery
fowl, poultry drób
frame rama, ramka
free wolny
frequent częsty
friend przyjaciel, znajomy, kolega
from z, ze, od
front front, fasada
fruit owoc
full pełen, przepełniony, wypchany
future przyszłość