Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

frytka
zdobył: 5100 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Podróże i turystyka

far - daleko

Losowy cytat

„Most modern calendars mar the sweet simplicity of our lives by reminding us that each day that passes is the anniversary of some perfectly uninteresting event.“

Oscar Wilde

10

- frazy, zwroty i słówka po angielsku

Lektor Angielski Polski
dust kurz, pył
ear ucho
early wczesny
Earth ziemia
ease łatwość
east wschód
eat jeść
edge krawędź, brzeg, skraj, ostrze
education kształcenie, wykształcenie, szkolnictwo
effect skutek, wpływ, efect
egg jajko
elastic elastyczny, sprężysty
electric elektryczny
end koniec
engine silnik, lokomotywa
enough wystarczająco, dośc
equal równy
error błąd
even nawet, jeszcze
event wydarzenie
ever kiedykolwiek, kiedyś, nigdy
every każdy
ex były
example przykład
exchange wymiana
existence byt, istnienie
expansion ekspansja, rozwój, rozbudowa
experience doświadczenie, praktyka
expert ekspert
explain wyjaśnić