Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

szydar87
zdobył: 4444 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Zakupy i usługi

here you are - proszę (gdy komuś coś podajemy)

Losowy cytat

„Well begun is half done.“

Aristotle

Poziom podstawowy VIII

22-24 - frazy, zwroty i słówka po angielsku

Lektor Angielski Polski
range zakres, zasięg
rat szczur
rate wskaźnik, współczynnik
ray promień
reaction reakcja
read czytać
reading lektura, czytanie
ready gotowy
real prawdziwy, rzeczywisty
reason powód, przyczyna, rozsądek, rozum
receipt pokwitowanie, kwit, paragon
record płyta, nagrywać
red czerwony
regular regularny, stały
relation stosunek, krewny, związek, relacja
religion religia
remember pamiętać
representative przedstawiciel, agent, reprezentant
request prośba
respect respekt, szacunek
responsible odpowiedzialny
rest reszta, odpoczynek
reward nagroda
rhythm rytm
rice ryż
right poprawny, prawo do czegoś
ring ring, pierścień, krąg, koło
river rzeka
road droga, ulica
rock skała