Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

Lujko
zdobył: 7856 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Rośliny

tree - drzewo

Losowy cytat

„One must have a good memory to be able to keep the promises one makes.“

Friedrich Nietzsche

Poziom podstawowy VIII

22-24 - frazy, zwroty i słówka po angielsku

Lektor Angielski Polski
range zakres, zasięg
rat szczur
rate wskaźnik, współczynnik
ray promień
reaction reakcja
read czytać
reading lektura, czytanie
ready gotowy
real prawdziwy, rzeczywisty
reason powód, przyczyna, rozsądek, rozum
receipt pokwitowanie, kwit, paragon
record płyta, nagrywać
red czerwony
regular regularny, stały
relation stosunek, krewny, związek, relacja
religion religia
remember pamiętać
representative przedstawiciel, agent, reprezentant
request prośba
respect respekt, szacunek
responsible odpowiedzialny
rest reszta, odpoczynek
reward nagroda
rhythm rytm
rice ryż
right poprawny, prawo do czegoś
ring ring, pierścień, krąg, koło
river rzeka
road droga, ulica
rock skała