Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

frytka
zdobył: 5100 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Poziom podstawowy

physical - fizyczny, materialny

Losowy cytat

„It is nobler to declare oneself wrong than to insist on being right - especially when one is right.“

Friedrich Nietzsche

23

- frazy, zwroty i słówka po angielsku

Lektor Angielski Polski
power moc, siła
present obecny, teraźniejszy
press naciskać, prasa
price cena
print drukować, druk
prison, jail więzienie
private prywatny
probable prawdopodobny
problem problem, kłopot
process proces
produce produkować, wytwarzać
product produkt, iloczyn
profit zysk
property włąsność, mienie
prose proza
protest protest, bunt
public publiczny, społeczny
pull pociągnięcie
pump pompa
punishment kara
purpose zamiar, cel
push pchać, pchnięcie
put położyc, kłaść, stawiać
quality jakość, gatunek, cecha
question pytanie
quick szybki, prędki
quiet cichy
quite całkiem, zupełnie, wcale
rail poręcz, szyna
rain deszcz