Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

rk
zdobył: 3700 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Edukacja i szkoła

lecture - wykład

Losowy cytat

„In the attitude of silence the soul finds the path in a clearer light, and what is elusive and deceptive resolves itself into crystal clearness. Our life is a long and arduous quest after Truth.“

Mahatma Gandhi

Marysia78

Miejce w rankingu: 5
Punkty: 698320
Punkty dzisiaj: 0
W serwisie od 940 dni
Wszystkie słówka: 5391 Nauczone słówka: 5219

Platyna

Zdobyte nagrody

Słówka użytkownika

Wybieraj słówka do nauki klikając w plusa. Aby rozpocząć nową lekcję kliknij w "Rozpocznij nową lekcję". Dopiero wtedy wybrane słówka zostaną przypisane do konta.


Angielski Polski Opcje
deadline termin  
learn by heart uczyć się na pamięć  
learn sth uczyć się czegoś  
make mistakes robić błędy  
make progress robić postępy  
school trip wycieczka szkolna  
study hard uczyć się pilnie  
take a break zrobić sobie przerwę  
course book podręcznik  
workbook zeszyt ćwiczeń  
active aktywny  
ambitious ambitny  
co-operant kooperant  
conscientious sumienny  
fair sprawiedliwy  
hard-working pracowity, robotny  
passive bierny, pasywny  
patient cierpliwy  
professional profesjonalny  
sloppy niedbały  
classmate kolega z klasy  
headmaster dyrektor  
pupil uczeń, źrenica  
schoolgirl uczennica  
tutor nauczyciel prywatny  
unselfish altruistyczny  
disorganized, disorderly bałaganiarski  
messy nieporządny, nieposprzątany  
idolatrous bałwochwalczy  
insolent, impudent bezczelny  

Jeżeli znasz lepsze tłumaczenie do tego słówka to podziel się nim z nami.

Wypełnij wszystkie pola

Raport został wysłany