Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

alex42
zdobył: 3250 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Praca

economist - ekonomista

Losowy cytat

„Speech is the mirror of the mind.“

Seneca

Phrasal Verbs

Phrasal Verbs - Czasowniki frazowe

Czasownik frazowy (phrasal verb) uzyskiwany jest przez złączenie czasownika z przyimkiem, przysłówkiem lub oboma. Połączenie nadaje czasownikowi frazowemu inne znaczenie, niż wynikałoby to ze znaczenia jego poszczególnych elementów.

Angielski Polski Opcje
answer for sth ponieść konsekwencje, odpowiedzieć za coś  
answer sb back odpowiadać komuś niegrzecznie, pyskować  
ask after sb pytać o kogoś, dopytywać się (np. co u niego słychać)  
ask sb out zaprosić kogoś (np. na randkę, spacer)  
back up sb wspomagać kogoś, potwierdzać (np. kogoś relacje)  
back up sth popierać coś, potwierdzać coś (np. dowody)  
blow up wybuchnąć (np. z wściekłości)  
blow up sth wysadzić coś w powietrze, napompować coś  
break down popsuć się, załamywać się (np. psychicznie)  
break in on sth przerwać coś (np. konwersację)  
bring down sth obniżyć coś (np. ceny, poziom czegoś)  
bring up sth poruszyć coś, napomknąć (np. podczas rozmowy)  
call off sth odwołać coś  
call on sb odwiedzić kogoś  
calm down uspokoić się  
care for sb opiekować się kimś, troszczyć sie o kogoś  
carry on kontynuować  
carry out sth przeprowadzić coś (np. doświadczenie, atak)  
catch on zyskiwać popularność, pojąć coś  
catch up with sb dogonić kogoś (np. przyjaciół na szlaku)  
check up on sb sprawdzać kogoś (np. czy jest zdrowy, czy nadal nas słucha)  
cheer on (sb, sth) dopingować, kibicować (np. komuś, drużynie)  
cheer up sb pocieszyć kogoś, rozweselić kogoś  
close up sth dobrze coś zamknąć (np. sklep na klucz, torbę na zamek)  
come around odzyskać przytomność, przyjść, wpaść (do kogoś z wizytą)  
come back wrócić  
come from pochodzić skądś  
come in wejść  
come out pojawiać się, ukazywać się  
come out of sth wyjść skądś (np. z biura, z więzienia)  

Jeżeli znasz lepsze tłumaczenie do tego słówka to podziel się nim z nami.

Wypełnij wszystkie pola

Raport został wysłany