Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

alicjamm
zdobył: 3200 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Poziom podstawowy

exchange - wymiana

Losowy cytat

„He who is unable to live in society, or who has no need because he is sufficient for himself, must be either a beast or a god.“

Aristotle

siwusek198

Miejce w rankingu: 5
Punkty: 726605
Punkty dzisiaj: 0
W serwisie od 1543 dni
Wszystkie słówka: 3000 Nauczone słówka: 116

Platyna

Zdobyte nagrody

Słówka użytkownika

Wybieraj słówka do nauki klikając w plusa. Aby rozpocząć nową lekcję kliknij w "Rozpocznij nową lekcję". Dopiero wtedy wybrane słówka zostaną przypisane do konta.


Angielski Polski Opcje
reaction reakcja  
realize realizować, uswiadamiać sobie  
reason powód, przyczyna, rozsądek, rozum  
recall przypominać sobie  
receipt pokwitowanie, kwit, paragon  
recent niedawny, ostatni  
recognize rozpoznawać  
recommend polecać, rekomendować, zalecać  
rectangle prostokąt  
refuse odmawiać  
relation stosunek, krewny, związek, relacja  
remain pozostawać  
remains pozostałości, resztki  
remarkable niezwykły  
remind przypominać  
remote odległy, daleki  
replace zastępować, wymieniać  
represent reprezentować  
reproduce rozmnażać się, powielać  
request prośba  
resort miejscowość wypoczynkowa  
resource zasoby  
responsible odpowiedzialny  
restore przywracać  
retire przechodzić na emeryturę  
reveal wyjawiać, ujawniać, ukazywać  
rhythm rytm  
ridiculous śmieszny, absurdalny  
rival rywal  
rob okradać, rabować  

Jeżeli znasz lepsze tłumaczenie do tego słówka to podziel się nim z nami.

Wypełnij wszystkie pola

Raport został wysłany