Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

alicjamm
zdobył: 4101 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Zdrowie

sneeze - kichnięcie

Losowy cytat

„The best political community is formed by citizens of the middle class.“

Aristotle

tolmarco

Miejce w rankingu: 233
Punkty: 72215
Punkty dzisiaj: 797
W serwisie od 127 dni
Wszystkie słówka: 693 Nauczone słówka: 481

Diament

Użytkownik o sobie

mam 51 lat

Zdobyte nagrody

Słówka użytkownika

Wybieraj słówka do nauki klikając w plusa. Aby rozpocząć nową lekcję kliknij w "Rozpocznij nową lekcję". Dopiero wtedy wybrane słówka zostaną przypisane do konta.


Angielski Polski Opcje
account konto  
add dodawać  
addition dodatek  
advertisement reklama  
again jeszcze raz, znowu  
agreement porozumienie, umowa  
allow pozwalać  
amount ilość, liczba, kwota  
amusement rozrywkowy, rozbawienie, rozrywka  
angry rozgniewany, zły  
animal zwierzę  
ant mrówka  
appear pojawiać się, ukazywać się  
apple jabłko  
argument spór, sprzeczka, polemika, argument  
art sztuka  
baby niemowlę  
bad zły, niegrzeczny  
beautiful piękny  
bee pszczoła  
begin rozpocząć, zaczynać  
berry, blueberry jagoda  
big duży  
birth narodziny  
bitter gorzki  
blade ostrze  
blood krew  
body ciało  
boy chłopiec  
brass mosiądz  

Jeżeli znasz lepsze tłumaczenie do tego słówka to podziel się nim z nami.

Wypełnij wszystkie pola

Raport został wysłany