Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

alicjamm
zdobył: 4101 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Poziom podstawowy

hearing - słuch, przesłuchanie

Losowy cytat

„Young people are in a condition like permanent intoxication, because youth is sweet and they are growing.“

Aristotle

tolmarco

Miejce w rankingu: 233
Punkty: 72215
Punkty dzisiaj: 797
W serwisie od 127 dni
Wszystkie słówka: 693 Nauczone słówka: 481

Diament

Użytkownik o sobie

mam 51 lat

Zdobyte nagrody

Słówka użytkownika

Wybieraj słówka do nauki klikając w plusa. Aby rozpocząć nową lekcję kliknij w "Rozpocznij nową lekcję". Dopiero wtedy wybrane słówka zostaną przypisane do konta.


Angielski Polski Opcje
crime przestępstwo, zbrodnia, przestępczość  
damage uszkodzenie, szkoda  
dance taniec  
danger zagrożenie, niebezpieczeństwo  
day dzień, doba  
dead martwy  
dear kochany  
decision postanowienie, decyzja  
deep głęboki  
design konstrukcja, projekt, zamysł  
development rozwój, rozwinięcie  
different różny, inny  
direct bezpośredni  
dirty brudny  
distance dystans, odległość  
distribution dystrybucja  
division dzielenie, podział  
done zrobiony  
doubt wątpliwość  
down w dół  
draw rysować, remis  
dress suknia  
driving jazda, powożenie  
dry suchy  
dust kurz, pył  
early wcześnie  
Earth ziemia  
ease łatwość  
east wschód  
edge krawędź, brzeg, skraj, ostrze  

Jeżeli znasz lepsze tłumaczenie do tego słówka to podziel się nim z nami.

Wypełnij wszystkie pola

Raport został wysłany