Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
phrasal verbs angielski
Phrasal Verbs
Top 5
1. Cocoli 1620908 pkt
2. ala 1092832 pkt
3. hipnoza 1024547 pkt
4. Zibi_13 1015155 pkt
5. CM 967939 pkt
1. Soban 1578 pkt
2. anmarmarcin 1520 pkt
3. Cocoli 1211 pkt
4. dorotasto 1190 pkt
5. srebnylis 1148 pkt
1. srebnylis 2448 pkt
2. dorotasto 2134 pkt
3. Cocoli 1991 pkt
4. hipnoza 1572 pkt
5. anmarmarcin 1422 pkt
Cocoli Mistrz, Kobieta
1620908 punktów
(1211 dziś)
1 miejsce
w rankingu
9820 słówek
(9436 nauczonych)
1020 dni
w serwisie
Zdobyte wszystkie nagrody
10000
punktów
9000
punktów
8000
punktów
7000
punktów
6000
punktów
5000
punktów
4000
punktów
3500
punktów
3000
punktów
2500
punktów
2000
punktów
1500
punktów
1000
punktów
300
punktów
100
punktów
Słówka użytkownika
angielski polski opcje
change trains przesiadać się na inny pociąg
change trains three times mieć trzy przesiadki
check in of a hotel zameldować się w hotelu
check out of a hotel wymeldować się z hotelu
departure lounge hala odlotów
departures board tablica odlotów
drop out of sth zrezygnować z czegoś, rzucić coś (np. szkołę)
fasten the seat belts zapiąć pasy bezpieczeństwa
get on well with sb być z kimś w dobrych stosunkach
get out of sth wyjść skądś, uciec, uniknąć czegoś
get sb down zasmucać kogoś, przygnębiać kogoś
go hiking chodzić na piesze wycieczki
go on a round-the-world trip jechać na wycieczkę dookoła świata
go on expedition udać się na wyprawę
go on trip jechać na wycieczkę
go sightseeing zwiedzać
go to a funfair iść do wesołego miasteczka
go via London jechać przez Londyn
guided tour zwiedzanie z przewodnikiem
half board niepełne wyżywienie
pressure presja, nacisk, ciśnienie
presumably prawdopodobnie, przypuszczalnie
prevent zapobiec, uniemożliwiać, przeszkadzać
previous poprzedni, wcześniejszy
primary główny, podstawowy
priority priorytet, pierwszeństwo
procedure sposób postępowania
program program, audycja, przedstawienie, zaprogramować
progress postęp, rozwój, przebieg
propose zaproponować, wysunąć wniosek, oświadczyć się
prospect perspektywa, szansa
prove dowieść, udowadniać, okazać się
provide zapewnić, dostarczać, przewidywać
pub pub, knajpa, piwiarnia
publish wydawać, publikować
publishing wydawniczy, publikacyjny, edytorski
scientific naukowy
session sesja
set zestaw, komplet, zbiór
settle rozstrzygać
severe poważny, surowy
sew szyć
sympathetic współczujący
sympathy współczucie
tap kran
tape taśma, wstążka
unsteady niepewny
unusual niezwykły, niespotykany
unwilling niechętny
upon na
Losowe słówka
phrasal verbs angielski
Phrasal Verbs
Top 5
1. Cocoli 1620908 pkt
2. ala 1092832 pkt
3. hipnoza 1024547 pkt
4. Zibi_13 1015155 pkt
5. CM 967939 pkt
1. Soban 1578 pkt
2. anmarmarcin 1520 pkt
3. Cocoli 1211 pkt
4. dorotasto 1190 pkt
5. srebnylis 1148 pkt
1. srebnylis 2448 pkt
2. dorotasto 2134 pkt
3. Cocoli 1991 pkt
4. hipnoza 1572 pkt
5. anmarmarcin 1422 pkt