Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.

fastem to sobie robie

do nauki tak lepij.

lista słówek użytkownika slavkotwoyears

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
Biosfera Jest to obszar na kuli ziemskiej ,gdzie może występować życie organizmów( roślin ,grzybów, bakterii, zwierząt),obejmuj
Biom- duża jednostka biocenotyczna na kuli ziemskiej ,gdzie rośliny są podzielone na podstawie klimatu i zasięgu formacji rośl
EKOSYSTEM jednostka ekologiczna obejmująca biocenozę (zbiór populacji zamieszkujących jakiś teren) i biotop (środowisko tych popul
biocenoza zespół pcji róych gat. zwierząt, roślin i mikrow żyych w określonej przeni rodowiska lądowego lub wodnego, żywa część ekosystemu
biotop stawi nieoną część ekoemu, śrko, w którym żyje dana boza. Skłją się na n czikiczne, takie jak: światło, temperatura, woda, tlen.
fitocenoza espół populacji różnych gatunków roślin będący częścią określonego ekosystemu;
zoocenoza zwierzęca część każdej biocenozy; zespół różnych gatunków zwierząt charakterystycznych dla danego środowiska.
producenci organizmy samożywne (autotrofy - rośliny zielone, niektóre gatunki pierwoów i bakterii), wiążące energię świetlną lub chemiczną
destruenci reducenci organizmy cudzożywne, głównie bakterie i grzyby saprofityczne, rozkładające związki organiczne obumarłych roślin i zwierząt
konsumenci heterotofy orgamy cudzne nie wytące związków orgaych z nieoych, lecz korzyce z substancji organicznych wytworzonych przez inne organizmy;
autotrofy AUTOTROFY - organizmy samożywne, mające zdolność wytwarzania związków organicznych
heterotorofy organizmy cudzożywne, nie są zdolne do syntezy związków organicznych z nieorganicznych;
produkcja energia wykorzystywana przez organizmy do budowy własnych tkanek.
konsumpcja podstawowy parametr budżetu energetycznego heterotrofów. Stanowi sumę energii wykorzystanej do budowy własnych tkanek
rozkład dekompozycja rozkład substancji organicznych na proste związki nieorganiczne zachodzący przy udziale mikroorganizmów (destruentów)
asymillacja przyjanie, pobierie przez żywe orgizmy stokowo prostych zwiąw cheznych z otaczającego środowiska i wytwarzanie z nich skomplikow
fotosynteza złożony proces wytwarzania związków organicznych z dwutlenku węgla i wody przy udziale energii świetlnej,
hemosynteza biochemiczny proces przyswajania węgla analozny do fotosyntezy, lecz zachodzący bez udziału światła, kosztem energii chemicznej
populacja grupa osobników jednego gatunku, zasiedcych okrony teren, krzyżujch się między sobą (a zatem posiadających wspólną pulę genową)
gatunek o grupa realnie, lub potjalnie, krzyżuych się poacji, dających płodne potowo, które rozrodczo odizolowane są od podobnych grup.
organizm poziom organizacji życia, w którym poszczególne częśceje system sterowania wewnętrz
łancuch pokarmowy,łancuch troficzny szereg organizmów ustawionych w takiej kolejności, że każda poprzedzająca grupa (ogniwo) jest podstawą pożywienia następnej.
siec troficzna sposób przenia zaności pomowych pomdzy gatami tworymi daną bioozę. Składa się z wielu powiązanych ze sobą łańcuchów pokarmowych.
czynniki biotyczne elementy przyrody ożywionej (np. bakterie, rośliny, zwierzętaczłowiek) wywierające w danym ekosystemie wpływ na siebie nawzajem
czynniki abiotyczne czniki przdy nieożyej swoiste dla danego śroiska i działające na żyjące w nim organizmy, a jednocześnie podlegające ich wpływom.
Losowe słówka
podróże i turystyka po angielsku
Podróże i turystyka
Top 5
1. MajronD 2146509 pkt
2. Lubiący język Angielski 1398000 pkt
3. CM 1261332 pkt
4. Joanna R 1191814 pkt
5. andrzejw 1054743 pkt
1. Martunia 1430 pkt
2. MajronD 1202 pkt
3. Posak 693 pkt
4. FilipTBD 651 pkt
5. Daro66 641 pkt
1. MajronD 1115 pkt
2. juliajak 855 pkt
3. Cezary89 738 pkt
4. edziu 693 pkt
5. berni55 655 pkt