Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

alex42
zdobył: 3250 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Poziom rozszerzony

marketing - marketing

Losowy cytat

„There are a terrible lot of lies going around the world, and the worst of it is half of them are true.“

Sir Winston Churchill

Ważne daty

Ważne daty dotyczące Polski i nie tylko - frazy, zwroty i słówka po angielsku

Lektor Angielski Polski
Zabójstwo Gabriela Narutowicza 1922
Zamach Majowy 1926, 12-15maj
Sanacja 1926, 1939
zbrodnia w Katyniu 1940, 3kwietnia
bitwa warszawska (Cud nad Wisłą) 1920, 12-25 sierpnia
wojna polsko-bolszewicka 1919, 1921
Unia Lubelska 1569, 1 lipca na sejmie walnym w Lublinie
Rzeczpospolita Obojga Narodów istnienie na mocy uni Lubelskiej z Litwą 1569, 1795
Stanisław Antoni Poniatowski herbu Ciołek urodziny i śmierć i panowanie 1732, 13 marca, 1798,17 stycznia
Pierwsze Obiady czwartkowe(Stanisław August Poniatowski) 1770
Traktat z Maastricht, oficjalnie Traktat o Unii Europejskiej 1992, 7 lutego, w Maastricht w Holandii
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali na podstawie traktatu paryskiego, podpisanego, 1951
Utworzenie Ligi Narodów 1919, 28 czerwca
formalne powstanie Unii Europejskiej w oparciu o trzy filary 1993
powstanie w getcie warszawskim 1943
Konstytucja Marcowa 1921
uchwalenie Małej Konstytucji 1919
zjazd w Gnieźnie 1000
Zamach na Zygmunta III Waze przez Piekarskiego 1620
Bredzić jak Piekarski na mękach, zabójstwo Piekarskiego 1620
Ronald Wilson Reagan urodziny śmierć i panowanie 1911, 2004, 1981, 1989
ZSRR 1922, 1991
Jan Olbracht ur. śm. panowanie 1459, 1492, 1501
Kazimierz Odnowiciel ur. śm. panowanie. 1016, 1034, 1058
Mikołaj Kopernik 1473, 1543
Władysław II Jagiełło urodzenie i śmierć, król polski od do(wielki książę litewski, brał udział w bitwa pod grunwaldem) 1352, 1386, 1434
Rewolucja francuska 1789,1799
Insurekcja kościuszkowska(powstanie przeciw Rosji i Prusom) 1794
Tadeusz Kościuszko urodzenie i śmierć 1746, 1817
Mieszko 1 urodzenie śmierć i panowanie 922, 960, 992