Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

Cocoli
zdobył: 3637 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Poziom podstawowy

her - ją, jej

Losowy cytat

„When I am abroad, I always make it a rule never to criticize or attack the government of my own country. I make up for lost time when I come home.“

Sir Winston Churchill

Poziom rozszerzony

Najważniejsze słówka angielskie (poziom rozszerzony)

Kolejny po podstawowym poziom słówek, który trzeba opanować dla płynnej komunikacji w języku angielskim. Słowa kluczowe zostały starannie dobrane przez grupę ekspertów językowych i doświadczonych nauczycieli. Są priorytetowe z powodu ich znaczenia i użyteczności. Zestaw obowiązkowy przed maturą.

Angielski Polski Opcje
a za, jakiś  
a.m. przed południem  
abandon porzucać  
abandoned porzucony  
ability zdolność, umiejętność  
able w stanie, zdolny ((do czegoś))  
about o, około  
above powyżej, ponad  
abroad za granicą  
absence nieobecność  
absent nieobecny  
absolute absolutny  
absolutely oczywiście  
absorb absorbować, pochłaniać  
abuse nadużycie  
academic pracownik naukowy  
accent akcent  
accept przyjmować, akceptować  
acceptable możliwy do przyjęcia  
access dostęp  
accident wypadek  
accidental przypadkowy  
accommodation zakwaterowanie  
accompany towarzyszyć  
according to według  
account konto  
accurate dokładny  
accuse oskarżać, zarzucać  
achieve osiągać  
achievement osiągnięcie  

Jeżeli znasz lepsze tłumaczenie do tego słówka to podziel się nim z nami.

Wypełnij wszystkie pola

Raport został wysłany