Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

Leena
zdobył: 3600 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Poziom podstawowy

comfort - komfort

Losowy cytat

„History will be kind to me for I intend to write it.“

Sir Winston Churchill

Poziom rozszerzony

Najważniejsze słówka angielskie (poziom rozszerzony)

Kolejny po podstawowym poziom słówek, który trzeba opanować dla płynnej komunikacji w języku angielskim. Słowa kluczowe zostały starannie dobrane przez grupę ekspertów językowych i doświadczonych nauczycieli. Są priorytetowe z powodu ich znaczenia i użyteczności. Zestaw obowiązkowy przed maturą.

Angielski Polski Opcje
a.m. przed południem  
abandon porzucać  
abandoned porzucony  
ability zdolność, umiejętność  
able w stanie, zdolny ((do czegoś))  
about o, około  
above powyżej, ponad  
abroad za granicą  
absence nieobecność  
absent nieobecny  
absolute absolutny  
absolutely absolutnie  
absorb absorbować, pochłaniać  
abuse nadużycie  
academic pracownik naukowy  
accent akcent  
accept przyjmować, akceptować  
acceptable możliwy do przyjęcia  
access dostęp  
accident wypadek  
accidental przypadkowy  
accommodation zakwaterowanie  
accompany towarzyszyć  
according to według  
account konto  
accurate dokładny  
accuse oskarżać, zarzucać  
achieve osiągać  
achievement osiągnięcie  
acid kwas, kwaśny  

Jeżeli znasz lepsze tłumaczenie do tego słówka to podziel się nim z nami.

Wypełnij wszystkie pola

Raport został wysłany