Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

frytka
zdobył: 4629 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Poziom podstawowy

north - północ

Losowy cytat

„Man perfected by society is the best of all animals; he is the most terrible of all when he lives without law, and without justice.“

Aristotle

Terminy Administracyjne

Terminy prawne - frazy, zwroty i słówka po angielsku

Lektor Angielski Polski
potrzeba poczucie braku związane z chęcią zaspokojenia
Zasada pomocniczości (subsydiarności) Władza powinna realizować tylko te zadania które nie mogą być realizowane przez szczebel niższy. Władza powinna mieć znaczenie pomocnicze wspierające w stosunku co do jednostek
Osoba prawna jest to skarb państwa i inne jednostki organizacyjne, którym przepisy szczegulne przyznają osobowość prawną
Pracownik jest to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę powołania mianowania wyboru lób spółdzielczej umowy o pracę
Strona Stroną jest każdy czyjego interesu prawny dotyczy postepowanie lób kto żąda czynności prawnej ze względu na własny interes prawny lób obowiązek
Hipoteza Przypuszczenie wysunięte prowizoryczne w celu wyjaśnienia jakiegoś faktu lób zbioru faktów wymagające sprawdzenia, które może potwierdzić lób obalić dany domysł
Uznanie Administracyjne przez uznanie Administracyjne rozumiemy takie uregulowane kompetencje organu administracyjnego że organ ten może rozstrzygać sprawę w rożny sposób przy tym samym stanie faktycznym a każde jego rozstrzygnięcie jest zgodne z prawem
Termin Zastrzeżenie zawarte w treści czynności prawnej które uzależnia powstanie skutku prawnego od zdażenia przyszłego i pewnego
Warunek zastrzezenie zawarte w treści czynności prawnej które uzależnia powstanie lób ustanie skutku prawnego od zdażenia przyszłego i niepewnego