Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

alex42
zdobył: 3250 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Poziom podstawowy

boot - bagażnik, but, botek

Losowy cytat

„Here is the answer which I will give to President Roosevelt... We shall not fail or falter; we shall not weaken or tire. Neither the sudden shock of battle nor the long-drawn trials of vigilance and exertion will wear us down. Give us the tools and we will finish the job.“

Sir Winston Churchill

Poziom podstawowy I

01-03 - frazy, zwroty i słówka po angielsku

Lektor Angielski Polski
behind za, z tyłu
bird ptak
ball piłka, kłębek, kula
band zespół, kapela
base baza, podstawa
basin miednica, umywalka, misa
basket kosz
bath wanna, kąpiel
be być
beautiful piękny
beauty piękno
because ponieważ, bo
bed łóżko
bee pszczoła
before przed, zanim
begin rozpocząć, zaczynać
behaviour zachowanie, postępowanie
belief wierzenie, przekonanie
believe wierzyć
bell dzwonek, dzwon
bent zgięty, zakrzywiony
berry, blueberry jagoda
best najlepszy
better lepiej
between pomiędzy
bicycle, bike rower
big duży
birth narodziny
bit kawałek, odłamek
bite gryźć, kąsać