Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

Darusia19
zdobył: 3123 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Zdrowie

osteoporosis - osteoporoza

Losowy cytat

„Man is by nature a political animal.“

Aristotle

01

- frazy, zwroty i słówka po angielsku

Lektor Angielski Polski
a za, jakiś
able w stanie, zdolny (do czegoś)
about o, około
above powyżej, ponad
accept przyjmować, akceptować
account konto
acid kwas, kwaśny
across przez, poprzez
act działać, postępować, akt
add dodawać
addition dodatek
adjustment regulacja
advert, advertisement reklama, ogłoszenie
after po, później
again jeszcze raz, znowu
against wbrew, przeciwko
age wiek
ago przed, temu
agreement porozumienie, umowa
air powietrze
all wszystko, cały
allow pozwalać
almost prawie, niemal
also również
always zawsze, ciągle
AM przed południem
among wśród
amount ilość, liczba, kwota
amusement rozrywkowy, rozbawienie, rozrywka
and i