Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

Lujko
zdobył: 7856 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Sport

to strike a goal - strzelić gola

Losowy cytat

„A little sincerity is a dangerous thing, and a great deal of it is absolutely fatal.“

Oscar Wilde

Poziom podstawowy II

04-06 - frazy, zwroty i słówka po angielsku

Lektor Angielski Polski
center ośrodek
certain pewny, pewien
chain łańcuch, sieć
chalk kreda
chance przypadek, okazja, szansa
change zmiana, zmieniać, reszta
cheap tani
check sprawdzać, rachunek
cheese ser
chemical chemiczny
chest skrzynia, kufer, pierś
chief naczelnik, dyrektor, szef
children dzieci
chin broda, podbródek
church kościół
circle koło
city duże, miasto
class klasa, lekcja
clean czysty
clear jasny, wyrażny, czysty
clock zegar
close blisko, zamykać
cloth materiał, tkanina, ścierka, obrus
cloud chmura
coal węgiel
coat płaszcz, powłoka
cold przeziębienie, zimny
collar kołnierz, obroża
color farba
colour kolor