Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

frytka
zdobył: 5100 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Matura ustna podstawowa

can you make it on Friday? - czy dasz radę w piątek?

Losowy cytat

„It is a denial of justice not to stretch out a helping hand to the fallen; that is the common right of humanity.“

Seneca

19

- frazy, zwroty i słówka po angielsku

Lektor Angielski Polski
more bardziej
morning ranek
mother matka
motion ruch, wniosek
mountain góra, górski
mouth usta
move przenieść, poruszać, ruch
much wiele, znacznie, sporo
muscle mięsień
music muzyka
my mój
nail paznokieć
name nazwa, imię
narrow wąski
nation naród
natural naturalny, wrodzony
near blisko
necessary konieczny
neck szyja, kark
need potrzeba
needle igła
nerve nerw, czelność, tupet
net sieć
never nigdy
new nowy
news nowiny, wiadomości
night noc
no nie, bez, żaden
noise hałas
non nie