Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

Cocoli
zdobył: 2885 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Człowiek

blood - krew

Losowy cytat

„It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried.“

Sir Winston Churchill

Nauka i technika

Nauka i technika - słówka i zwroty po angielsku

Lista słówek o nauce i technice - słownictwo angielskie

Angielski Polski Opcje
academic pracownik naukowy  
add dodawać  
aerial antena  
analyse analizować, badać  
archeology archeologia  
astronomy astronomia  
atom atom  
biologist biolog  
biology biologia  
bridge most  
cable kabel  
calculus analiza matematyczna  
chemistry chemia  
circle koło  
computer komputer  
cone stożek  
construct budować  
cube sześcian  
discovered odkryty  
discovery odkrycie  
division dzielenie, podział  
download ściągać, pobierać  
economy ekonomia (jako gospodarka)  
electronics elektronika  
email e-mail, poczta elektroniczna  
engineering inżynieria  
expert ekspert  
explore badać, odkryć  
geology geologia  
gum guma  

Jeżeli znasz lepsze tłumaczenie do tego słówka to podziel się nim z nami.

Wypełnij wszystkie pola

Raport został wysłany