Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

alicjamm
zdobył: 3200 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Poziom rozszerzony

defence - obrona, osłona

Losowy cytat

„My mother had a great deal of trouble with me, but I think she enjoyed it.“

Mark Twain

Przymiotniki (Adjectives)

W języku angielskim przymiotniki zawsze występują w zdaniu przed rzeczownikiem.

I have a beautiful dress. (Mam piękną sukienkę.)

 

Tak jak w języku polskim przymiotniki w języku angielskim podlegają stopniowaniu (comparison of adjectives). Zatem każdy przymiotnik występuje w stopniu drugim (comparative) i trzecim (superlative).

Istnieją jednak dwa sposoby stopniowania przymiotników.

 

Stopniowanie krótkich przymiotników (do dwóch sylab):

 

adjective

comparative

superlative

jednosylabowe

cheap

cheaper

the cheapest

kończące się na “-y”

happy

happier

the happiest

kończące sie na “-e”

large

larger

the largest

jednosylabowe od tyłu kończące się:

spółgłoska + samogłoska + spółgłoska

big

bigger

the biggest

 

Stopniowanie długich przymiotników (dwie sylaby i więcej):

 

adjective

comparative

superlative

wielosylabowe

important

more important

the most important

 

Wyjątki:

adjective

comparative

superlative

good

better

the best

bad

worse

the worst

much/many

more

the most

little

less

the least