Top 5 dzisiaj

Najlepszy wczoraj

alex42
zdobył: 2073 pkt

Top 5 serwisu

Losowe słówko

Człowiek

humble - pokorny

Losowy cytat

„The ideals which have lighted my way, and time after time have given me new courage to face life cheerfully, have been Kindness, Beauty, and Truth. The trite subjects of human efforts, possessions, outward success, luxury have always seemed to me contemptible.“

Albert Einstein

Udzielanie rad

Udzielanie rad - słówka i zwroty po angielsku

Udzielanie rad - słownictwo angielskie

Angielski Polski Opcje
can I ask you about something? czy mogę cię o coś zapytać?  
I don't think you should ask for a payrise nie sądzę, że powinieneś pytać o podwyżkę  
I think you definitely should explain it to her sądzę, że zdecydowanie powinieneś wyjaśnić to jej  
If I were you, I'd ask for a payrise na twoim miejscu, poprosiłbym o podwyżkę  
in my opinion, you ought to find a new job moim zdaniem, powinieneś znaleźć nową pracę  
Of course. What's the problem? Oczywiście. W czym problem?  
why don't you invite her to a restaurant? dlaczego nie zaprosisz jej do restauracji?  

Jeżeli znasz lepsze tłumaczenie do tego słówka to podziel się nim z nami.

Wypełnij wszystkie pola

Raport został wysłany