Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
edukacja i szkoła po angielsku
Edukacja i szkoła
Top 5
1. dominika9 1503295 pkt
2. ala 1092099 pkt
3. siwusek198 1060477 pkt
4. frytka 952829 pkt
5. Zibi_13 927636 pkt
1. hipnoza 5055 pkt
2. yakup12 1537 pkt
3. dominika9 1517 pkt
4. Lubiący język Angielski 1200 pkt
5. CM 846 pkt
1. dominika9 1778 pkt
2. MarzenaSS 1564 pkt
3. Lujko 1469 pkt
4. anmarmarcin 1328 pkt
5. Karola0 1237 pkt

NAUKA I TECHNIKA

angielski- matura.

lista słówek użytkownika Drozdek00

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
branch of science dziedzina nauki
astronomer astronom
biologist biolog
chemist chemik
computer science informatyka
economics ekonomia
economist ekonomista
engineer inżynier
engineering inżynieria
linguist językoznawca
mathematician matematyk
physicist fizyk
psychologist psycholog
psychology psychologia
scientist naukowiec
veterinary medicine medycyna weterynaryjna
conclusion wniosek
connection połączenie
discovery odkrycie
evidence dowody
experiment doświadczenie, eksperyment
invention wynlazek
inventor wynalazca
knowledge wiedza
laboratory laboratorium, pracownie
observation obserwacja
research badania
research results wyniki badać
researcher pracownik naukowy, badacz
science nauka
scientific naukowy
statistics statystyka
test próbka, analiza
theory teoria
accept przyjmować, akceptować
analyse analizować
confirm potwierdzić
demonstrate pokazać, wykazać
determine ustalać, określać
discover/find out odkryć
divide dzielić
duplicate powielić
invent wynaleźć
multiply mnożyć
observe obserwować
obtain otrzymać
prove udowodnić
reject odrzucić
study badać
subtract odejmować
Losowe słówka
edukacja i szkoła po angielsku
Edukacja i szkoła
Top 5
1. dominika9 1503295 pkt
2. ala 1092099 pkt
3. siwusek198 1060477 pkt
4. frytka 952829 pkt
5. Zibi_13 927636 pkt
1. hipnoza 5055 pkt
2. yakup12 1537 pkt
3. dominika9 1517 pkt
4. Lubiący język Angielski 1200 pkt
5. CM 846 pkt
1. dominika9 1778 pkt
2. MarzenaSS 1564 pkt
3. Lujko 1469 pkt
4. anmarmarcin 1328 pkt
5. Karola0 1237 pkt