Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.

Regulamin

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu angielskie-slowka.pl oraz zasady korzystania z Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do korzystania z inteligentnego systemu nauki słówek angielskich. Ma prawo do założenia "darmowego konta" oraz wykonywania ćwiczeń w ramach tego konta. Ma prawo do wykorzystywania wszystkich funkcji serwisu które zostały mu udostępnione przez twórce serwisu.
Użytkownik ma prawo do edytowania swojego Konta przez zmianę takich atrybutów jak hasło, nick, awatar, email, opis etc.
Użytkownik ma prawo dodawać posty na forum oraz zakładać nowe wątki.

Zobowiązania użytkownika

- Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i w całości akceptuje jego postanowienia. 
- Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest posiadanie stacji roboczej wyposażonej w system operacyjny oraz dostęp do sieci Internet i standardowe oprogramowanie niezbędne do przeglądania stron internetowych.
- Dostęp do części funkcjonalności Serwisu wymaga dokonania rejestracji w Serwisie.
- Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie http://angielskie-slowka.pl/rejestracja, poprzez podanie adresu e-mail, hasła i nicku. Rejestracja oznacza automatyczną akcjptację regulaminu.
- Dokonanie przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu oznacza, iż Użytkownik zapoznał się i zaakceptował w całości Regulamin, w tym Politykę Prywatności oraz wyraził zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości danych osobowych przekazanych podczas procesu rejestracji w Serwisie w celach realizacji usług dostępnych w ramach Serwisu oraz celach marketingowych.
- Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania dobrych manier podczas korzystania z forum. Nie wolno używać wulgaryzmów. Zakazuje się szykanowania oraz obrażania innych użytkowników serwisu. - Niedopuszczalne jest dodawania treści o treści pornograficznej, obscenicznej oraz innej mogącej urazić uczucia innych osób. Dotyczy to zarówno forum jak i opisu użytkownika oraz jego nicku.
- Użytkownik zobowiązuje się do uczciwego wykonywania powtórek nie wykorzystując do tego programów automatyzujących mających na celu tylko i wyłącznie zdobywanie punktów. Zabronione jest również dodawanie słówek w taki sposób aby zmaksymalizować ilość punktów. Wielokrotne dodawanie słówek o takich samych wartościach dla tłumaczenia angielskiego i polskiego jest zabronione ponieważ ułatwia ono automatom wybieranie prawidłowej odpowiedzi. Dodawanie do każdego z tłumaczeń powtarzającej się frazy tak aby w przypadku braku znajomości odpowiedzi można było podając tę frazę zdobyć punkt jest również działaniem nieuczciwym i zabronionym. Wykrycie takich oraz innych nieuczciwych zachowań będzie surowo karane przez administratora serwisu.

Konsekwencje łamania zasad

Administrator serwisu ma prawo do zablokowania konta (na czas określony lub permanentnie) użytkownika, który łamie zasady wyszczególnione w regulaminie. 

Wyłączenie odpowiedzialności właściciela serwisu

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

- Jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Serwisu, dostępu do niego lub niemożności korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
- Jakiekolwiek szkody wynikające z wirusów, koni trojańskich itp., które mogą być przesyłane do Serwisu lub za jego pośrednictwem przez osoby trzecie.
- Następstwa wejścia w posiadanie hasła dostępowego Użytkownika przez osoby trzecie, jeśli nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za przyczynę taką uważa się udostępnienie hasła przez Użytkownika osobie trzeciej.
- Wszelkie działania podjęte przez Właściciela serwisu w stosunku do Użytkownika związane z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, w szczególności takich jak blokada/usunięcie Konta lub dostępu do Serwisu, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcji w ramach Serwisu.
- Naruszenie i skutki naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub praw osób trzecich.
- Jakiekolwiek szkody, żądania, zadośćuczynienia, rekompensaty w związku z roszczeniami jednego Użytkownika w stosunku do innego Użytkownika Serwisu (wyłączenie Właściciela serwisu ze sporów między Użytkownikami).

Konta premium

Użytkownik ma prawo do wykupienia "konta premium", które to różni się od "darmowego konta" dodatkowymi opcjami oraz ułatwieniami.

Niektóre cechy konta premium

- Brak reklam.
- Nowy tryb nauki "Przypominacz" w którym możesz powtarzać nauczone słówka, które nie są już dostępne w zwykłych ćwiczeniach.
- Możliwość włączania i wyłączania dowolnych ćwiczeń. Jeżeli chcesz wykonywać np. tylko pierwsze i drugie ćwiczenie powtórki będą generowane tylko z nich.
- Twój awatar zyskuje złotą ramkę, która wyróżnia Cię na tle zwykłych kont.
- Masz możliwość eksportu swoich słówek do pliku CSV.
- Wspierasz rozwój serwisu
- Wszystkie cechy konta premium dostępne są po zalogowaniu na stronie https://angielskie-slowka.pl/wykup_premium

Opłata jest uzależniona od długości trwania ważności konta premium. Po minięciu czasu na które "konto premium" zostało wykupione zostaje ono automatycznie zmienione na "darmowe konto" chyba, że wcześniej użytkownik przedłużył ważność swojego konta premium.

Użytkownik ma prawo uzyskać zwrot pieniędzy w ciągu 14 dni od dokonania zakupu. Po dokonaniu zwrotu konto wróci do darmowej wersji i nie będzie mogło zostać zmienione na konto premium przez 90 dni od daty zwrotu pieniędzy.

Łamanie regulaminu opisanego wyżej będzie w ten sam sposób karane jak w przypadku darmowych kont łącznie z zablokowaniem konta. W takim wypadku nie przysługuje użytkownikowi możliwość ubiegania się o zwrot pieniędzy za konto premium.

Reklamacja

Reklamacja rozpatrywana jest jeszcze tego samego dnia co data jej otrzymania lub najpóźniej następnego dnia roboczego. Aby dokonać reklamacji należy skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://angielskie-slowka.pl/front/contact/contact. Wiadomość powinna być zatytułowana "reklamacja konta premium".

Dane właściciela serwisu angielskie-slowka.pl

GREY MATTER PIOTR CHLUDZIŃSKI
Zielone Wzgórze 43
83-330 Pępowo
REGON: 360036068
NIP: 8451893984

Losowe słówka
zdrowie po angielsku
Zdrowie
Top 5
1. MajronD 2703076 pkt
2. Lubiący język Angielski 1553605 pkt
3. CM 1421540 pkt
4. Joanna R 1327215 pkt
5. kingdom 1080300 pkt
1. Michal36 1400 pkt
2. MajronD 1254 pkt
3. Nadia11025 917 pkt
4. CM 696 pkt
5. IVVI 623 pkt
1. MajronD 1220 pkt
2. Michal36 1200 pkt
3. raf1978 1000 pkt
4. Konradox119 785 pkt
5. Jbms 708 pkt