Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
jedzenie po angielsku
Jedzenie i żywienie
Top 5
1. MajronD 2086037 pkt
2. Lubiący język Angielski 1373000 pkt
3. CM 1248453 pkt
4. Joanna R 1167049 pkt
5. andrzejw 1054743 pkt
1. MajronD 1212 pkt
2. piotrplp 980 pkt
3. izabela-skrzyniarz 929 pkt
4. jaco123 819 pkt
5. Joanna R 807 pkt
1. MajronD 1333 pkt
2. mordziak 1303 pkt
3. jacek_tob 854 pkt
4. michal17 842 pkt
5. Ublas 612 pkt
czasowniki nieregularne język angielski

Podstawowe czasowniki nieregularne w języku angielskim z tłumaczeniem

Lista czasowników nieregularnych z tłumaczeniem - prosta nauka

Aby zrozumieć czasowniki nieregularne trzeba najpierw dowiedzieć się czym są czasowniki regularne. Angielski jak każdy język pełen jest powszechnych reguł, które ułatwiają nam naukę i pozwalają tworzyć zdania wg. wzorów, zgodnie z zasadami. Jedną z takich zasad w j. angielskim jest tworzenie form przeszłych czasowników regularnych.

Poniżej znajdziesz informacje o tym:

  • - jakie obowiązują zasady dla czasowników regularnych
  • - jakie zasady obowiązują w przypadku nieregularnych
  • - jak ułatwić sobie ich naukę (w tym przydatny podział ze względu na rytm słówek)
  • - kiedy pojawiają się nieregularne formy przeszłe

a także tabelę z tłumaczeniem.

Zasady dla czasowników regularnych

Często, by stworzyć formę przeszłą czasownika, wystarczy dopisać do niego końcówkę -ed, i forma przeszła gotowa:
miss - missed, paint - painted, wait - waited, expect - expected

Jeśli czasownik kończy się literą -e, dodajemy tylko końcówkę -d. Oto kilka przykładów:
move - moved, save - saved, love - loved, change - changed

Jeśli wyraz kończy się literą -y, a przed nią znajduje się spółgłoska, to zazwyczaj zamieniamy -y na -i-, a następnie dopisujemy końcówkę -ed. Widać to w poniższych przykładach:
cry - cried, fry - fried, reply - replied

W wyrazie "play" zostawiamy literę -y właśnie dlatego, że przed nią znajduje się samogłoska: play -played
Trzeba tu pamiętać również o dodatkowej zasadzie podwajania ostatniej litery. Jeśli wyraz kończy się 1 spółgłoską, a przed nią jest 1 samogłoska, wtedy ostatnią literę podwajamy.
drop - dropped, cancel - cancelled, rob - robbed, stop - stopped, plan - planned, refer - referred

Zasady dla czasowników nieregularnych

Jak widać, w języku angielskim istnieje również wiele wyjątków, które nieco utrudniają nam naukę i tak jest również w przypadku tworzenia form przeszłych czasowników. Zasady opisane powyżej dotyczą wyłącznie czasowników regularnych. W j. angielskim istnieje obszerna grupa czasowników nieregularnych, które charakteryzują się tym, że ich formy przeszłe nie są tworzone zgodnie z jedną konkretną regułą, ale odmieniają się na różne sposoby. Chcąc prawidłowo tworzyć zdania w czasach przeszłych musimy nauczyć się na pamięć przynajmniej podstawowej grupy czasowników nieregularnych i ich odmiany. Właśnie dlatego są one dla uczniów jednymi z bardziej uciążliwych elementów nauki angielskiego i bardzo wiele osób ma problem z zapamiętaniem ich prawidłowych odmian. Dlatego właśnie warto poszukać wśród nich podobieństw, by ułatwić sobie naukę.

Jak ułatwić sobie naukę czasowników nieregularnych?

Przeglądając tabelę czasowników nieregularnych (która dostępna jest z tłumaczeniem) od razu można zauważyć, że niektóre słowa odmieniają się w podobny sposób. Dlatego właśnie, by ułatwić sobie przyswajanie form nieregularnych, warto część z nich podzielić sobie na grupy, co może znacznie ułatwić nam naukę. I tak, przykładowo możemy stworzyć następujące grupy:

A. Grupa kończąca się na -ught:
bring - brought - brought, buy - bought - bought, catch - caught - caught, teach - taught - taught, think - thought - thought

B. Grupa bez zmian:
cost- cost- cost, hit- hit- hit, let- let- let, put- put- put

C. Grupa zmiany jednej litery (i - a - u) :
begin-began-begun, drink-drank-drunk, ring-rang-rung, sing-sang-sung

D. Grupa odmiany przez -o-, -en, lub -e-, -wn:
break-broke-broken, choose-chose-chosen, fly-flew-flown, freeze-froze-frozen, grow-grew-grown, know-knew-known, steal-stole-stolen, write-wrote-written

E. Grupa która czytana jest przez -i-, -e-, -e- :
bleed-bled-bled, feed-fed-fed, hear-heard-heard, leave-left-left, read-read-read, meat-met-met

Jak widać, czytając głośno te grupy czasowników nieregularnych, można za pomocą powtarzającego się rytmu ułatwić sobie ich naukę. Dzięki temu szybciej będziemy w stanie prawidłowo używać form przeszłych czasownika, tworząc zdania w języku angielskim. Tylko właściwie gdzie się ich używa?

Występowanie form przeszłych czasowników

W tabeli czasowników nieregularnych znajdują się 3 ich formy, ale tylko dwie ostatnie są formami przeszłymi. Pierwsza to tak zwana forma nieokreślona, czyli infinitive. W tej podstawowej postaci występują one bardzo często w różnego rodzaju zdaniach, ale również są bazą do tworzenia innych konstrukcji zależnych od czasu którego akurat używamy. Jednak nas obok podstawowej formy najbardziej interesują 2 pozostałe postaci czasownika, czyli formy przeszłe.

Ta, która znajduje się w drugiej kolumnie tabeli jest używana w zdaniach twierdzących czasu prostego przeszłego, czyli Past Simple. Oto kilka przykładów:
I saw her yesterday in the shopping centre!
David bought a new car 3 days ago! I knew he had a lot of money!
Eventually, Jane forgave him and came back to him.

Jeśli chodzi o trzecią w tabeli postać czasowników nieregularnych, czyli Past Participle, jest ona używana nieco częściej. Możemy się na nią natknąć przede wszystkim w czasach dokonanych, czyli Present Perfect, Past Perfect i Future Perfect. W przypadku Present Perfect czasownik w 3 formie poprzedzony jest czasownikiem posiłkowym (operatorem) "have":
They haven't found it yet.
Have you seen my friend Sara?
My daughter has drawn a beautiful picture.
I have written some emails.

W czasie Past Perfect, 3 forma poprzedzona jest czasownikiem posiłkowym "had":
The examination had begun before he came.
Jim had been the director for 15 years then.
I told her that I hadn't fed her dog in the morning.
She asked me what I had done.

Mamy jeszcze czas Future Perfect, w którym oprócz operatora "have" i 3 formy czasownika dodatkowo pojawia się również "will":
In two years from now I will have learnt everything I need.
By the end of the year I will have bought this car.

Czasownik w formie Past Participle występuje również w stronie biernej, czyli Passive Voice, niezależnie od czasu, który jest używany. Można to zobaczyć w poniższych przykładach:
This nest was built by wasps.
Maybe some great poems are being written at this moment.
He has been invited to the party.

Jak widać, nauka czasowników nieregularnych znajdujących się w poniższej tabelce z tłumaczeniem jest bardzo istotna, jeśli chcemy posiąść zdolność porozumiewania się w języku angielskim. Znajomość odmiany powszechnie stosowanych form podstawowych sprawi też sprawi też, że wiele kolejnych zagadnień gramatycznych będzie dla nas dużo łatwiejsze.

angielski polski opcje
arise/arose/arisen pojawić się, powstawać, nadarzać się
awake/awoke/awoken obudzić
be/was|were/been być
bear/bore/borne znosić coś (np. cierpienie), udźwignąć coś
beat/beat/beaten zbić, pobić
become/became/become stawać się, zostawać kimś/czymś
begin/began/begun zaczynać
bend/bent/bent zginać, nachylać
bet/bet/bet zakładać się, obstawiać
bind/bound/bound wiązać, złączyć
bite/bit/bitten ugryźć
bleed/bled/bled krwawić
blow/blew/blown wiać, dmuchać
break/broke/broken łamać
breed/bred/bred hodować, wychować
bring/brought/brought przynosić
build/built/built budować
burn/burned/burnt palić, parzyć
buy/bought/bought kupować
cast/cast/cast rzucić, zrzucić, obsadzać
catch/caught/caught łapać
choose/chose/chosen wybierać
cling/clung/clung przywrzeć, uczepić się
come/came/come przyjść, przyjechać
cost/cost/cost kosztować
creep/crept/crept skradać się, zakradać
cut/cut/cut ciąć, kroić
deal/dealt/dealt rozdawać, postępować, mieć do czynienia
dig/dug/dug kopać (np. w ziemi)
do/did/done robić
draw/drew/drawn rysować, pociągnąć
dream/dreamed|dreamt/dreamed|dreamt śnić, marzyć
drink/drank/drunk pić
drive/drove/driven prowadzić, kierować się czymś
eat/ate/eaten jeść
fall/fell/fallen padać, upadać, spadać
feed/fed/fed karmić, żywić
feel/felt/felt czuć
fight/fought/fought walczyć, bić się
find/found/found znaleźć
fit/fit/fit pasować
flee/fled/fled umykać, uciekać
fling/flung/flung rzucić, cisnąć
fly/flew/flown latać
forbid/forbade/forbidden zabraniać
foretell/foretold/foretold przepowiadać, przewidywać
forget/forgot/forgotten zapominać
forgive/forgave/forgiven wybaczać
forsake/forsook/forsaken porzucać, zaniechać
freeze/froze/frozen zamarzać
get/got/got dostawać
give/gave/given dawać
go/went/gone iść
grind/ground/ground zemleć, rozkruszyć, zgrzytać
grow/grew/grown rosnąć
hang/hung/hung zawieszać (coś, np. obraz)
have/had/had mieć
hear/heard/heard słyszeć
hide/hid/hidden chować, ukrywać
hit/hit/hit uderzać
hold/held/held trzymać, utrzymywać
hurt/hurt/hurt ranić, boleć
keep/kept/kept trzymać, utrzymywać (np. porządek)
kneel/knelt|kneeled/knelt|kneeled klękać, klęczeć
knit/knit|knitted/knit|knitted robić na drutach
know/knew/known znać, wiedzieć
lay/laid/laid położyć, kłaść
lead/led/led prowadzić, przewodniczyć
leap/leapt/leapt skakać
learn/learnt|learned/learnt|learned uczyć się
leave/left/left opuszczać, wyjeżdżać, zostawiać
lend/lent/lent pożyczać
let/let/let pozwalać
lie/lay/lain leżeć, kłaść się
light/lighted|lit/lighted|lit zapalać, rozpalać, oświetlać
lose/lost/lost tracić, zgubić
make/made/made robić, produkować
mean/meant/meant znaczyć, oznaczać, mieć na myśli
meet/met/met spotykać
pay/paid/paid płacić
prove/proved/proved|proven udowadniać, dowieść
put/put/put kłaść
quit/quit/quit rzucać, opuszczać
read/read/read czytać
ride/rode/ridden jeździć
ring/rang/rung dzwonić
rise/rose/risen podnosić się, wzrastać
run/ran/run biec
saw/sawed/sawn piłować
say/said/said mówić
see/saw/seen widzieć
seek/sought/sought szukać, poszukiwać
sell/sold/sold sprzedawać
send/sent/sent wysyłać, słać
set/set/set umieszczać, ustawiać
shake/shook/shaken trząść, potrząsać
shed/shed/shed zrzucać, pozbywać się
shine/shone/shone świecić, błyszczeć
shoot/shot/shot strzelać
show/showed/shown pokazywać
shrink/shrank/shrunk kurczyć się, zbiegać
shut/shut/shut zamykać
sing/sang/sung śpiewać
sink/sank/sunk tonąć (o statku), zapadać się
sit/sat/sat siedzieć, siadać
slay/slew/slain zabijać
sleep/slept/slept spać
slide/slid/slid ślizgać się, zjeżdżać
sling/slung/slung cisnąć, miotać
speak/spoke/spoken rozmawiać, mówić
spend/spent/spent spędzać, wydawać
spin/spun/spun kręcić, zakręcić czymś/się, obrócić
split/split/split dzielić, rozdzielać
spread/spread/spread rozkładać, rozpościerać, rozsmarować
spring/sprang/sprung przeskakiwać, wyskakiwać
stand/stood/stood stać
steal/stole/stolen kraść
stick/stuck/stuck wbijać, wtykać, przyklejać
sting/stung/stung żądlić
stink/stank/stunk śmierdzieć, cuchnąć
strike/struck/struck uderzyć
strive/strove/striven zmagać się z czymś
swear/swore/sworn przysięgać, przeklinać
sweep/swept/swept zmiatać, zamiatać
swim/swam/swum pływać
swing/swung/swung machnąć, zakołysać
take/took/taken brać
teach/taught/taught uczyć
tear/tore/torn drzeć, rozdzierać
tell/told/told powiedzieć (coś komuś), mówić
think/thought/thought myśleć
throw/threw/thrown rzucać
tread/trod/trodden kroczyć, stąpać
understand/understood/understood rozumieć
wake/woke/woken budzić
wear/wore/worn nosić, ubierać coś
weep/wept/wept płakać, szlochać
win/won/won wygrywać
wind/wound/wound nawijać, nakręcać, wić się
wring/wrung/wrung wykręcić, wyżąć coś, wycisnąć
write/wrote/written pisać
Losowe słówka
jedzenie po angielsku
Jedzenie i żywienie
Top 5
1. MajronD 2086037 pkt
2. Lubiący język Angielski 1373000 pkt
3. CM 1248453 pkt
4. Joanna R 1167049 pkt
5. andrzejw 1054743 pkt
1. MajronD 1212 pkt
2. piotrplp 980 pkt
3. izabela-skrzyniarz 929 pkt
4. jaco123 819 pkt
5. Joanna R 807 pkt
1. MajronD 1333 pkt
2. mordziak 1303 pkt
3. jacek_tob 854 pkt
4. michal17 842 pkt
5. Ublas 612 pkt