Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
wygląd zewnętrzny po angielsku
Wygląd zewnętrzny
Top 5
1. dominika9 1494038 pkt
2. ala 1092099 pkt
3. siwusek198 1060477 pkt
4. frytka 952829 pkt
5. Zibi_13 925786 pkt
1. Lujko 2422 pkt
2. yakup12 1516 pkt
3. Karola_Dolores 1512 pkt
4. Lubiący język Angielski 1300 pkt
5. j987 1217 pkt
1. hipnoza 1726 pkt
2. yakup12 1672 pkt
3. MarzenaSS 1645 pkt
4. dominika9 1375 pkt
5. srebnylis 1107 pkt
czasowniki nieregularne język angielski

Podstawowe czasowniki nieregularne w języku angielskim z tłumaczeniem

Lista czasowników nieregularnych z tłumaczeniem - prosta nauka

Aby zrozumieć czasowniki nieregularne trzeba najpierw dowiedzieć się czym są czasowniki regularne. Angielski jak każdy język pełen jest powszechnych reguł, które ułatwiają nam naukę i pozwalają tworzyć zdania wg. wzorów, zgodnie z zasadami. Jedną z takich zasad w j. angielskim jest tworzenie form przeszłych czasowników regularnych.

Poniżej znajdziesz informacje o tym:

  • - jakie obowiązują zasady dla czasowników regularnych
  • - jakie zasady obowiązują w przypadku nieregularnych
  • - jak ułatwić sobie ich naukę (w tym przydatny podział ze względu na rytm słówek)
  • - kiedy pojawiają się nieregularne formy przeszłe

a także tabelę z tłumaczeniem.

Zasady dla czasowników regularnych

Często, by stworzyć formę przeszłą czasownika, wystarczy dopisać do niego końcówkę -ed, i forma przeszła gotowa:
miss - missed, paint - painted, wait - waited, expect - expected

Jeśli czasownik kończy się literą -e, dodajemy tylko końcówkę -d. Oto kilka przykładów:
move - moved, save - saved, love - loved, change - changed

Jeśli wyraz kończy się literą -y, a przed nią znajduje się spółgłoska, to zazwyczaj zamieniamy -y na -i-, a następnie dopisujemy końcówkę -ed. Widać to w poniższych przykładach:
cry - cried, fry - fried, reply - replied

W wyrazie "play" zostawiamy literę -y właśnie dlatego, że przed nią znajduje się samogłoska: play -played
Trzeba tu pamiętać również o dodatkowej zasadzie podwajania ostatniej litery. Jeśli wyraz kończy się 1 spółgłoską, a przed nią jest 1 samogłoska, wtedy ostatnią literę podwajamy.
drop - dropped, cancel - cancelled, rob - robbed, stop - stopped, plan - planned, refer - referred

Zasady dla czasowników nieregularnych

Jak widać, w języku angielskim istnieje również wiele wyjątków, które nieco utrudniają nam naukę i tak jest również w przypadku tworzenia form przeszłych czasowników. Zasady opisane powyżej dotyczą wyłącznie czasowników regularnych. W j. angielskim istnieje obszerna grupa czasowników nieregularnych, które charakteryzują się tym, że ich formy przeszłe nie są tworzone zgodnie z jedną konkretną regułą, ale odmieniają się na różne sposoby. Chcąc prawidłowo tworzyć zdania w czasach przeszłych musimy nauczyć się na pamięć przynajmniej podstawowej grupy czasowników nieregularnych i ich odmiany. Właśnie dlatego są one dla uczniów jednymi z bardziej uciążliwych elementów nauki angielskiego i bardzo wiele osób ma problem z zapamiętaniem ich prawidłowych odmian. Dlatego właśnie warto poszukać wśród nich podobieństw, by ułatwić sobie naukę.

Jak ułatwić sobie naukę czasowników nieregularnych?

Przeglądając tabelę czasowników nieregularnych (która dostępna jest z tłumaczeniem) od razu można zauważyć, że niektóre słowa odmieniają się w podobny sposób. Dlatego właśnie, by ułatwić sobie przyswajanie form nieregularnych, warto część z nich podzielić sobie na grupy, co może znacznie ułatwić nam naukę. I tak, przykładowo możemy stworzyć następujące grupy:

A. Grupa kończąca się na -ught:
bring - brought - brought, buy - bought - bought, catch - caught - caught, teach - taught - taught, think - thought - thought

B. Grupa bez zmian:
cost- cost- cost, hit- hit- hit, let- let- let, put- put- put

C. Grupa zmiany jednej litery (i - a - u) :
begin-began-begun, drink-drank-drunk, ring-rang-rung, sing-sang-sung

D. Grupa odmiany przez -o-, -en, lub -e-, -wn:
break-broke-broken, choose-chose-chosen, fly-flew-flown, freeze-froze-frozen, grow-grew-grown, know-knew-known, steal-stole-stolen, write-wrote-written

E. Grupa która czytana jest przez -i-, -e-, -e- :
bleed-bled-bled, feed-fed-fed, hear-heard-heard, leave-left-left, read-read-read, meat-met-met

Jak widać, czytając głośno te grupy czasowników nieregularnych, można za pomocą powtarzającego się rytmu ułatwić sobie ich naukę. Dzięki temu szybciej będziemy w stanie prawidłowo używać form przeszłych czasownika, tworząc zdania w języku angielskim. Tylko właściwie gdzie się ich używa?

Występowanie form przeszłych czasowników

W tabeli czasowników nieregularnych znajdują się 3 ich formy, ale tylko dwie ostatnie są formami przeszłymi. Pierwsza to tak zwana forma nieokreślona, czyli infinitive. W tej podstawowej postaci występują one bardzo często w różnego rodzaju zdaniach, ale również są bazą do tworzenia innych konstrukcji zależnych od czasu którego akurat używamy. Jednak nas obok podstawowej formy najbardziej interesują 2 pozostałe postaci czasownika, czyli formy przeszłe.

Ta, która znajduje się w drugiej kolumnie tabeli jest używana w zdaniach twierdzących czasu prostego przeszłego, czyli Past Simple. Oto kilka przykładów:
I saw her yesterday in the shopping centre!
David bought a new car 3 days ago! I knew he had a lot of money!
Eventually, Jane forgave him and came back to him.

Jeśli chodzi o trzecią w tabeli postać czasowników nieregularnych, czyli Past Participle, jest ona używana nieco częściej. Możemy się na nią natknąć przede wszystkim w czasach dokonanych, czyli Present Perfect, Past Perfect i Future Perfect. W przypadku Present Perfect czasownik w 3 formie poprzedzony jest czasownikiem posiłkowym (operatorem) "have":
They haven't found it yet.
Have you seen my friend Sara?
My daughter has drawn a beautiful picture.
I have written some emails.

W czasie Past Perfect, 3 forma poprzedzona jest czasownikiem posiłkowym "had":
The examination had begun before he came.
Jim had been the director for 15 years then.
I told her that I hadn't fed her dog in the morning.
She asked me what I had done.

Mamy jeszcze czas Future Perfect, w którym oprócz operatora "have" i 3 formy czasownika dodatkowo pojawia się również "will":
In two years from now I will have learnt everything I need.
By the end of the year I will have bought this car.

Czasownik w formie Past Participle występuje również w stronie biernej, czyli Passive Voice, niezależnie od czasu, który jest używany. Można to zobaczyć w poniższych przykładach:
This nest was built by wasps.
Maybe some great poems are being written at this moment.
He has been invited to the party.

Jak widać, nauka czasowników nieregularnych znajdujących się w poniższej tabelce z tłumaczeniem jest bardzo istotna, jeśli chcemy posiąść zdolność porozumiewania się w języku angielskim. Znajomość odmiany powszechnie stosowanych form podstawowych sprawi też sprawi też, że wiele kolejnych zagadnień gramatycznych będzie dla nas dużo łatwiejsze.

angielski polski opcje
arise/arose/arisen pojawić się, powstawać, nadarzać się
awake/awoke/awoken obudzić
be/was|were/been być
bear/bore/borne znosić coś (np. cierpienie), udźwignąć coś
beat/beat/beaten zbić, pobić
become/became/become stawać się, zostawać kimś/czymś
begin/began/begun zaczynać
bend/bent/bent zginać, nachylać
bet/bet/bet zakładać się, obstawiać
bind/bound/bound wiązać, złączyć
bite/bit/bitten ugryźć
bleed/bled/bled krwawić
blow/blew/blown wiać, dmuchać
break/broke/broken łamać
breed/bred/bred hodować, wychować
bring/brought/brought przynosić
build/built/built budować
burn/burned/burnt palić, parzyć
buy/bought/bought kupować
cast/cast/cast rzucić, zrzucić, obsadzać
catch/caught/caught łapać
choose/chose/chosen wybierać
cling/clung/clung przywrzeć, uczepić się
come/came/come przyjść, przyjechać
cost/cost/cost kosztować
creep/crept/crept skradać się, zakradać
cut/cut/cut ciąć, kroić
deal/dealt/dealt rozdawać, postępować, mieć do czynienia
dig/dug/dug kopać (np. w ziemi)
do/did/done robić
draw/drew/drawn rysować, pociągnąć
dream/dreamed|dreamt/dreamed|dreamt śnić, marzyć
drink/drank/drunk pić
drive/drove/driven prowadzić, kierować się czymś
eat/ate/eaten jeść
fall/fell/fallen padać, upadać, spadać
feed/fed/fed karmić, żywić
feel/felt/felt czuć
fight/fought/fought walczyć, bić się
find/found/found znaleźć
fit/fit/fit pasować
flee/fled/fled umykać, uciekać
fling/flung/flung rzucić, cisnąć
fly/flew/flown latać
forbid/forbade/forbidden zabraniać
foretell/foretold/foretold przepowiadać, przewidywać
forget/forgot/forgotten zapominać
forgive/forgave/forgiven wybaczać
forsake/forsook/forsaken porzucać, zaniechać
freeze/froze/frozen zamarzać
Losowe słówka
wygląd zewnętrzny po angielsku
Wygląd zewnętrzny
Top 5
1. dominika9 1494038 pkt
2. ala 1092099 pkt
3. siwusek198 1060477 pkt
4. frytka 952829 pkt
5. Zibi_13 925786 pkt
1. Lujko 2422 pkt
2. yakup12 1516 pkt
3. Karola_Dolores 1512 pkt
4. Lubiący język Angielski 1300 pkt
5. j987 1217 pkt
1. hipnoza 1726 pkt
2. yakup12 1672 pkt
3. MarzenaSS 1645 pkt
4. dominika9 1375 pkt
5. srebnylis 1107 pkt