Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
uzyskiwanie informacji po angielsku
Uzyskiwanie informacji
Top 5
1. MajronD 2612926 pkt
2. Lubiący język Angielski 1548826 pkt
3. CM 1397324 pkt
4. Joanna R 1315751 pkt
5. kingdom 1066200 pkt
1. raf1978 700 pkt
2. Michal36 700 pkt
3. mordziak 248 pkt
4. Mikusxd 239 pkt
5. Zwiruu 210 pkt
1. Michal36 1735 pkt
2. MajronD 1421 pkt
3. veranoblanco 972 pkt
4. Nadia11025 588 pkt
5. jujkagasior 468 pkt
czasowniki nieregularne język angielski

Podstawowe czasowniki nieregularne w języku angielskim z tłumaczeniem

Lista czasowników nieregularnych z tłumaczeniem - prosta nauka

Aby zrozumieć czasowniki nieregularne trzeba najpierw dowiedzieć się czym są czasowniki regularne. Angielski jak każdy język pełen jest powszechnych reguł, które ułatwiają nam naukę i pozwalają tworzyć zdania wg. wzorów, zgodnie z zasadami. Jedną z takich zasad w j. angielskim jest tworzenie form przeszłych czasowników regularnych.

Poniżej znajdziesz informacje o tym:

  • - jakie obowiązują zasady dla czasowników regularnych
  • - jakie zasady obowiązują w przypadku nieregularnych
  • - jak ułatwić sobie ich naukę (w tym przydatny podział ze względu na rytm słówek)
  • - kiedy pojawiają się nieregularne formy przeszłe

a także tabelę z tłumaczeniem.

Zasady dla czasowników regularnych

Często, by stworzyć formę przeszłą czasownika, wystarczy dopisać do niego końcówkę -ed, i forma przeszła gotowa:
miss - missed, paint - painted, wait - waited, expect - expected

Jeśli czasownik kończy się literą -e, dodajemy tylko końcówkę -d. Oto kilka przykładów:
move - moved, save - saved, love - loved, change - changed

Jeśli wyraz kończy się literą -y, a przed nią znajduje się spółgłoska, to zazwyczaj zamieniamy -y na -i-, a następnie dopisujemy końcówkę -ed. Widać to w poniższych przykładach:
cry - cried, fry - fried, reply - replied

W wyrazie "play" zostawiamy literę -y właśnie dlatego, że przed nią znajduje się samogłoska: play -played
Trzeba tu pamiętać również o dodatkowej zasadzie podwajania ostatniej litery. Jeśli wyraz kończy się 1 spółgłoską, a przed nią jest 1 samogłoska, wtedy ostatnią literę podwajamy.
drop - dropped, cancel - cancelled, rob - robbed, stop - stopped, plan - planned, refer - referred

Zasady dla czasowników nieregularnych

Jak widać, w języku angielskim istnieje również wiele wyjątków, które nieco utrudniają nam naukę i tak jest również w przypadku tworzenia form przeszłych czasowników. Zasady opisane powyżej dotyczą wyłącznie czasowników regularnych. W j. angielskim istnieje obszerna grupa czasowników nieregularnych, które charakteryzują się tym, że ich formy przeszłe nie są tworzone zgodnie z jedną konkretną regułą, ale odmieniają się na różne sposoby. Chcąc prawidłowo tworzyć zdania w czasach przeszłych musimy nauczyć się na pamięć przynajmniej podstawowej grupy czasowników nieregularnych i ich odmiany. Właśnie dlatego są one dla uczniów jednymi z bardziej uciążliwych elementów nauki angielskiego i bardzo wiele osób ma problem z zapamiętaniem ich prawidłowych odmian. Dlatego właśnie warto poszukać wśród nich podobieństw, by ułatwić sobie naukę.

Jak ułatwić sobie naukę czasowników nieregularnych?

Przeglądając tabelę czasowników nieregularnych (która dostępna jest z tłumaczeniem) od razu można zauważyć, że niektóre słowa odmieniają się w podobny sposób. Dlatego właśnie, by ułatwić sobie przyswajanie form nieregularnych, warto część z nich podzielić sobie na grupy, co może znacznie ułatwić nam naukę. I tak, przykładowo możemy stworzyć następujące grupy:

A. Grupa kończąca się na -ught:
bring - brought - brought, buy - bought - bought, catch - caught - caught, teach - taught - taught, think - thought - thought

B. Grupa bez zmian:
cost- cost- cost, hit- hit- hit, let- let- let, put- put- put

C. Grupa zmiany jednej litery (i - a - u) :
begin-began-begun, drink-drank-drunk, ring-rang-rung, sing-sang-sung

D. Grupa odmiany przez -o-, -en, lub -e-, -wn:
break-broke-broken, choose-chose-chosen, fly-flew-flown, freeze-froze-frozen, grow-grew-grown, know-knew-known, steal-stole-stolen, write-wrote-written

E. Grupa która czytana jest przez -i-, -e-, -e- :
bleed-bled-bled, feed-fed-fed, hear-heard-heard, leave-left-left, read-read-read, meat-met-met

Jak widać, czytając głośno te grupy czasowników nieregularnych, można za pomocą powtarzającego się rytmu ułatwić sobie ich naukę. Dzięki temu szybciej będziemy w stanie prawidłowo używać form przeszłych czasownika, tworząc zdania w języku angielskim. Tylko właściwie gdzie się ich używa?

Występowanie form przeszłych czasowników

W tabeli czasowników nieregularnych znajdują się 3 ich formy, ale tylko dwie ostatnie są formami przeszłymi. Pierwsza to tak zwana forma nieokreślona, czyli infinitive. W tej podstawowej postaci występują one bardzo często w różnego rodzaju zdaniach, ale również są bazą do tworzenia innych konstrukcji zależnych od czasu którego akurat używamy. Jednak nas obok podstawowej formy najbardziej interesują 2 pozostałe postaci czasownika, czyli formy przeszłe.

Ta, która znajduje się w drugiej kolumnie tabeli jest używana w zdaniach twierdzących czasu prostego przeszłego, czyli Past Simple. Oto kilka przykładów:
I saw her yesterday in the shopping centre!
David bought a new car 3 days ago! I knew he had a lot of money!
Eventually, Jane forgave him and came back to him.

Jeśli chodzi o trzecią w tabeli postać czasowników nieregularnych, czyli Past Participle, jest ona używana nieco częściej. Możemy się na nią natknąć przede wszystkim w czasach dokonanych, czyli Present Perfect, Past Perfect i Future Perfect. W przypadku Present Perfect czasownik w 3 formie poprzedzony jest czasownikiem posiłkowym (operatorem) "have":
They haven't found it yet.
Have you seen my friend Sara?
My daughter has drawn a beautiful picture.
I have written some emails.

W czasie Past Perfect, 3 forma poprzedzona jest czasownikiem posiłkowym "had":
The examination had begun before he came.
Jim had been the director for 15 years then.
I told her that I hadn't fed her dog in the morning.
She asked me what I had done.

Mamy jeszcze czas Future Perfect, w którym oprócz operatora "have" i 3 formy czasownika dodatkowo pojawia się również "will":
In two years from now I will have learnt everything I need.
By the end of the year I will have bought this car.

Czasownik w formie Past Participle występuje również w stronie biernej, czyli Passive Voice, niezależnie od czasu, który jest używany. Można to zobaczyć w poniższych przykładach:
This nest was built by wasps.
Maybe some great poems are being written at this moment.
He has been invited to the party.

Jak widać, nauka czasowników nieregularnych znajdujących się w poniższej tabelce z tłumaczeniem jest bardzo istotna, jeśli chcemy posiąść zdolność porozumiewania się w języku angielskim. Znajomość odmiany powszechnie stosowanych form podstawowych sprawi też sprawi też, że wiele kolejnych zagadnień gramatycznych będzie dla nas dużo łatwiejsze.

angielski polski opcje
arise/arose/arisen pojawić się, powstawać, nadarzać się
awake/awoke/awoken obudzić
be/was|were/been być
bear/bore/borne znosić coś (np. cierpienie), udźwignąć coś
beat/beat/beaten zbić, pobić
become/became/become stawać się, zostawać kimś/czymś
begin/began/begun zaczynać
bend/bent/bent zginać, nachylać
bet/bet/bet zakładać się, obstawiać
bind/bound/bound wiązać, złączyć
bite/bit/bitten ugryźć
bleed/bled/bled krwawić
blow/blew/blown wiać, dmuchać
break/broke/broken łamać
breed/bred/bred hodować, wychować
bring/brought/brought przynosić
build/built/built budować
burn/burned/burnt palić, parzyć
buy/bought/bought kupować
cast/cast/cast rzucić, zrzucić, obsadzać
catch/caught/caught łapać
choose/chose/chosen wybierać
cling/clung/clung przywrzeć, uczepić się
come/came/come przyjść, przyjechać
cost/cost/cost kosztować
creep/crept/crept skradać się, zakradać
cut/cut/cut ciąć, kroić
deal/dealt/dealt rozdawać, postępować, mieć do czynienia
dig/dug/dug kopać (np. w ziemi)
do/did/done robić
draw/drew/drawn rysować, pociągnąć
dream/dreamed|dreamt/dreamed|dreamt śnić, marzyć
drink/drank/drunk pić
drive/drove/driven prowadzić, kierować się czymś
eat/ate/eaten jeść
fall/fell/fallen padać, upadać, spadać
feed/fed/fed karmić, żywić
feel/felt/felt czuć
fight/fought/fought walczyć, bić się
find/found/found znaleźć
fit/fit/fit pasować
flee/fled/fled umykać, uciekać
fling/flung/flung rzucić, cisnąć
fly/flew/flown latać
forbid/forbade/forbidden zabraniać
foretell/foretold/foretold przepowiadać, przewidywać
forget/forgot/forgotten zapominać
forgive/forgave/forgiven wybaczać
forsake/forsook/forsaken porzucać, zaniechać
freeze/froze/frozen zamarzać
get/got/got dostawać
give/gave/given dawać
go/went/gone iść
grind/ground/ground zemleć, rozkruszyć, zgrzytać
grow/grew/grown rosnąć
hang/hung/hung zawieszać (coś, np. obraz)
have/had/had mieć
hear/heard/heard słyszeć
hide/hid/hidden chować, ukrywać
hit/hit/hit uderzać
hold/held/held trzymać, utrzymywać
hurt/hurt/hurt ranić, boleć
keep/kept/kept trzymać, utrzymywać (np. porządek)
kneel/knelt|kneeled/knelt|kneeled klękać, klęczeć
knit/knit|knitted/knit|knitted robić na drutach
know/knew/known znać, wiedzieć
lay/laid/laid położyć, kłaść
lead/led/led prowadzić, przewodniczyć
leap/leapt/leapt skakać
learn/learnt|learned/learnt|learned uczyć się
leave/left/left opuszczać, wyjeżdżać, zostawiać
lend/lent/lent pożyczać
let/let/let pozwalać
lie/lay/lain leżeć, kłaść się
light/lighted|lit/lighted|lit zapalać, rozpalać, oświetlać
lose/lost/lost tracić, zgubić
make/made/made robić, produkować
mean/meant/meant znaczyć, oznaczać, mieć na myśli
meet/met/met spotykać
pay/paid/paid płacić
prove/proved/proved|proven udowadniać, dowieść
put/put/put kłaść
quit/quit/quit rzucać, opuszczać
read/read/read czytać
ride/rode/ridden jeździć
ring/rang/rung dzwonić
rise/rose/risen podnosić się, wzrastać
run/ran/run biec
saw/sawed/sawn piłować
say/said/said mówić
see/saw/seen widzieć
seek/sought/sought szukać, poszukiwać
sell/sold/sold sprzedawać
send/sent/sent wysyłać, słać
set/set/set umieszczać, ustawiać
shake/shook/shaken trząść, potrząsać
shed/shed/shed zrzucać, pozbywać się
shine/shone/shone świecić, błyszczeć
shoot/shot/shot strzelać
show/showed/shown pokazywać
shrink/shrank/shrunk kurczyć się, zbiegać
shut/shut/shut zamykać
sing/sang/sung śpiewać
sink/sank/sunk tonąć (o statku), zapadać się
sit/sat/sat siedzieć, siadać
slay/slew/slain zabijać
sleep/slept/slept spać
slide/slid/slid ślizgać się, zjeżdżać
sling/slung/slung cisnąć, miotać
speak/spoke/spoken rozmawiać, mówić
spend/spent/spent spędzać, wydawać
spin/spun/spun kręcić, zakręcić czymś/się, obrócić
split/split/split dzielić, rozdzielać
spread/spread/spread rozkładać, rozpościerać, rozsmarować
spring/sprang/sprung przeskakiwać, wyskakiwać
stand/stood/stood stać
steal/stole/stolen kraść
stick/stuck/stuck wbijać, wtykać, przyklejać
sting/stung/stung żądlić
stink/stank/stunk śmierdzieć, cuchnąć
strike/struck/struck uderzyć
strive/strove/striven zmagać się z czymś
swear/swore/sworn przysięgać, przeklinać
sweep/swept/swept zmiatać, zamiatać
swim/swam/swum pływać
swing/swung/swung machnąć, zakołysać
take/took/taken brać
teach/taught/taught uczyć
tear/tore/torn drzeć, rozdzierać
tell/told/told powiedzieć (coś komuś), mówić
think/thought/thought myśleć
throw/threw/thrown rzucać
tread/trod/trodden kroczyć, stąpać
understand/understood/understood rozumieć
wake/woke/woken budzić
wear/wore/worn nosić, ubierać coś
weep/wept/wept płakać, szlochać
win/won/won wygrywać
wind/wound/wound nawijać, nakręcać, wić się
wring/wrung/wrung wykręcić, wyżąć coś, wycisnąć
write/wrote/written pisać
Losowe słówka
uzyskiwanie informacji po angielsku
Uzyskiwanie informacji
Top 5
1. MajronD 2612926 pkt
2. Lubiący język Angielski 1548826 pkt
3. CM 1397324 pkt
4. Joanna R 1315751 pkt
5. kingdom 1066200 pkt
1. raf1978 700 pkt
2. Michal36 700 pkt
3. mordziak 248 pkt
4. Mikusxd 239 pkt
5. Zwiruu 210 pkt
1. Michal36 1735 pkt
2. MajronD 1421 pkt
3. veranoblanco 972 pkt
4. Nadia11025 588 pkt
5. jujkagasior 468 pkt