Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
Rozpocznij naukę
Losowe słówka

Opisywanie obrazka po angielsku
Top 5
1. Cocoli 1453510 pkt
2. dominika9 1436132 pkt
3. alex42 1158619 pkt
4. alicjamm 1144680 pkt
5. ala 1090858 pkt
1. Cocoli 3957 pkt
2. tomasz-tkacz 3330 pkt
3. Lubiący język Angielski 1710 pkt
4. srebnylis 1610 pkt
5. alex42 1554 pkt
1. Cocoli 8022 pkt
2. tomasz-tkacz 4307 pkt
3. witek_64 2819 pkt
4. alex42 2750 pkt
5. srebnylis 2006 pkt
Tryby warunkowe (Conditionals) w języku angielskim

Tryby warunkowe (Conditionals) w języku angielskim

Tryby warunkowe to zdania złożone, które składają się ze zdania podrzędnego if-clause i zdania nadrzędnego main clause. Main clause przedstawia konsekwencje realizacji warunku zawartego w If-clause.

Przykład użycia trybu warunkowego

If Tom wakes up late, he will miss the bus. -> Jeśli Tomek wstanie późno, spóźni się na autobus.

Inaczej mówiąc, jeśli dany warunek będzie spełniony to coś konkretnego się wydarzy. Jednak jeśli warunek nie będzie spełniony to się nie wydarzy to co sugerowaliśmy w main clause.

Każdy tryb warunkowy różni się użyciem i formą. Poniżej przedstawiono najczęściej spotykane formy trybów warunkowych. Jednak dla bardziej zaawansowanych uczniów angielskiego ważna jest informacja, że w niektórych trybach warunkowych może występować parę kombinacji czasów gramatycznych.

 

Zerowy tryb warunkowy – CONDITIONAL TYPE 0

Użycie

- gdy mówimy o czymś, co zawsze jest prawdziwe lub o stałej konsekwencji jakiejś czynności

Przykłady

If the temperature is 100°C, water boils. -> Jeśli temperatura wynosi 100°C to woda się gotuje.

If you don’t eat, you are hungry. -> Jesli nie jesz, jesteś głodny.

Forma

If-clause, main clause.

If + present simple, present simple.

zamiast "if" można używać "unless" i "when"

 

Pierwszy tryb warunkowy – CONDITIONAL TYPE 1

Użycie

- gdy mówimy o czymś, co może się wydarzyć w przyszłości (ewentualnie w teraźniejszości)

Przykłady

If you learn a lot, you will pass the exam. -> Jeśli będziesz się dużo uczył, zdasz egzamin.

Forma

If-clause, main clause.

If + present simple, future simple.

zamiast "if" można używać "unless", ale nie można używać "when" - zdanie zmienia znaczenie:

When I come home, I will cook dinner. -> Kiedy wrócę do domu, zrobię obiad. (na pewno wrócę do domu)

If I come home, I will cook dinner. -> Jeśli wrócę do domu, zrobię obiad. (nie wiem czy wrócę do domu)

 

Drugi tryb warunkowy – CONDITIONAL TYPE 2

Użycie

- gdy mówimy o zmyślonych lub nieprawdopodobnych czynnościach, które raczej nie mogłyby wydarzyć się w teraźniejszości – hipotetyczne sytuacje dotyczące teraźniejszości

Przykłady

If I had a lot of money, I would buy a new car. -> Jeśli miałbym dużo pieniędzy, kupiłbym nowy samochód.

Forma

If-clause, main clause.

If + past simple, would + V + Ob.

 

Trzeci tryb warunkowy – CONDITIONAL TYPE 3

Użycie

- gdy mówimy o zmyślonych lub nieprawdopodobnych czynnościach, które nigdy nie wydarzyły się w przeszłości-hipotetyczne sytuacjedotyczące przeszłości

Przykłady

If she had been here yesterday, I would have told her everything. -> Jeśli byłaby tutaj wczoraj, powiedziałbym jej wszystko.

Forma

If-clause, main clause.

If + past perfect simple, would + have + V w III formie* + Ob.

Patrz czasowniki nieregularne.

 

Mieszany tryb warunkowy – MIXED CONDITIONAL

Użycie

- gdy mówimy o warunku dotyczącym przeszłości, a jego rezultat dotyczy teraźniejszości lub odwrotnie -> inaczej mieszamy Conditionals type 2 i 3.

Przykłady

If she had married that millionaire last year, she would be rich now. -> Jeśli poślubiłaby tego milionera w zeszłym roku, byłaby teraz bogata.

If I liked this band, I would have come to the concert with you yesterday. -> Jesli lubiłabym ten zespół, poszłabym z tobą na ten koncert wczoraj.

Forma

If-clause, main clause.

If + past simple, would + have + V w III formie* + Ob.

(conditional type 2 z 3)

lub

If + past perfect simple, would + V + Ob.

(conditional type 3 z 2)

Losowe słówka

Opisywanie obrazka po angielsku
Top 5
1. Cocoli 1453510 pkt
2. dominika9 1436132 pkt
3. alex42 1158619 pkt
4. alicjamm 1144680 pkt
5. ala 1090858 pkt
1. Cocoli 3957 pkt
2. tomasz-tkacz 3330 pkt
3. Lubiący język Angielski 1710 pkt
4. srebnylis 1610 pkt
5. alex42 1554 pkt
1. Cocoli 8022 pkt
2. tomasz-tkacz 4307 pkt
3. witek_64 2819 pkt
4. alex42 2750 pkt
5. srebnylis 2006 pkt