Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się w naszej polityce prywatności.

Tryby warunkowe (Conditionals)

Tryby warunkowe to zdania złożone, które składają się ze zdania podrzędnego if-clause i zdania nadrzędnego main clause. Main clause przedstawia konsekwencje realizacji warunku zawartego w If-clause.

Przykład

If Tom wakes up late, he will miss the bus. -> Jeśli Tomek wstanie późno, spóźni się na autobus.

Inaczej mówiąc, jeśli dany warunek będzie spełniony to coś konkretnego się wydarzy. Jednak jeśli warunek nie będzie spełniony to się nie wydarzy to co sugerowaliśmy w main clause.

Każdy tryb warunkowy różni się użyciem i formą. Poniżej przedstawiono najczęściej spotykane formy trybów warunkowych. Jednak dla bardziej zaawansowanych uczniów angielskiego ważna jest informacja, że w niektórych trybach warunkowych może występować parę kombinacji czasów gramatycznych.

 

CONDITIONAL TYPE 0 - tryb warunkowy typu 0

Użycie

- gdy mówimy o czymś, co zawsze jest prawdziwe lub o stałej konsekwencji jakiejś czynności

Przykłady

If the temperature is 100°C, water boils. -> Jeśli temperatura wynosi 100°C to woda się gotuje.

If you don’t eat, you are hungry. -> Jesli nie jesz, jesteś głodny.

Forma

If-clause, main clause.

If + present simple, present simple.

zamiast "if" można używać "unless" i "when"

 

CONDITIONAL TYPE 1 - tryb warunkowy typu 1

Użycie

- gdy mówimy o czymś, co może się wydarzyć w przyszłości (ewentualnie w teraźniejszości)

Przykłady

If you learn a lot, you will pass the exam. -> Jeśli będziesz się dużo uczył, zdasz egzamin.

Forma

If-clause, main clause.

If + present simple, future simple.

zamiast "if" można używać "unless", ale nie można używać "when" - zdanie zmienia znaczenie:

When I come home, I will cook dinner. -> Kiedy wrócę do domu, zrobię obiad. (na pewno wrócę do domu)

If I come home, I will cook dinner. -> Jeśli wrócę do domu, zrobię obiad. (nie wiem czy wrócę do domu)

 

CONDITIONAL TYPE 2 - tryb warunkowy typu 2

Użycie

- gdy mówimy o zmyślonych lub nieprawdopodobnych czynnościach, które raczej nie mogłyby wydarzyć się w teraźniejszości – hipotetyczne sytuacje dotyczące teraźniejszości

Przykłady

If I had a lot of money, I would buy a new car. -> Jeśli miałbym dużo pieniędzy, kupiłbym nowy samochód.

Forma

If-clause, main clause.

If + past simple, would + V + Ob.

 

CONDITIONAL TYPE 3 - tryb warunkowy typu 3

Użycie

- gdy mówimy o zmyślonych lub nieprawdopodobnych czynnościach, które nigdy nie wydarzyły się w przeszłości-hipotetyczne sytuacjedotyczące przeszłości

Przykłady

If she had been here yesterday, I would have told her everything. -> Jeśli byłaby tutaj wczoraj, powiedziałbym jej wszystko.

Forma

If-clause, main clause.

If + past perfect simple, would + have + V w III formie* + Ob.

Patrz czasowniki nieregularne.

 

MIXED CONDITIONAL-mieszany tryb warunkowy

Użycie

- gdy mówimy o warunku dotyczącym przeszłości, a jego rezultat dotyczy teraźniejszości lub odwrotnie -> inaczej mieszamy Conditionals type 2 i 3.

Przykłady

If she had married that millionaire last year, she would be rich now. -> Jeśli poślubiłaby tego milionera w zeszłym roku, byłaby teraz bogata.

If I liked this band, I would have come to the concert with you yesterday. -> Jesli lubiłabym ten zespół, poszłabym z tobą na ten koncert wczoraj.

Forma

If-clause, main clause.

If + past simple, would + have + V w III formie* + Ob.

(conditional type 2 z 3)

lub

If + past perfect simple, would + V + Ob.

(conditional type 3 z 2)

Top 5
1. dominika9 1436132 pkt
2. Cocoli 1344221 pkt
3. ala 1041821 pkt
4. alex42 1014168 pkt
5. alicjamm 997146 pkt
1. hipnoza 1804 pkt
2. susheq 1683 pkt
3. yakup12 1660 pkt
4. srebnylis 1627 pkt
5. j987 1453 pkt
1. srebnylis 1655 pkt
2. Yokos 1246 pkt
3. duczi 1029 pkt
4. ala 1013 pkt
5. ollamaral18 962 pkt