Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
dom po angielsku
Dom
Top 5
1. Cocoli 2058042 pkt
2. srebnylis 1406941 pkt
3. iwona 114 1206691 pkt
4. hipnoza 1204818 pkt
5. siwusek198 1173112 pkt
1. MajronD 2554 pkt
2. xmarit 2533 pkt
3. srebnylis 1828 pkt
4. Lubiący język Angielski 1410 pkt
5. GrzegorzW 1327 pkt
1. MajronD 2556 pkt
2. srebnylis 2107 pkt
3. Beata-Ewa 1265 pkt
4. Fri0 1237 pkt
5. Włodek M. 1093 pkt

cz.6

książka 4.

lista słówek użytkownika srebnylis

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
be positive about sth być (czegoś całkowicie pewnym), mieć (dobre zdanie o czymś)
have sth to say mieć (coś do powiedzenia)
quite a while dość długo
answer the door otworzyć drzwi, otwierać drzwi
speak highly of sb mówić ( o kimś dobrze, wysoko oceniać)
go to voicemail przełączyć się (na pocztę głosową)
there is a point jest sens, jest cel
hopefully miejmy nadzieję że
get sb home odwozić (kogoś do domu), odprowadzać (kogoś do domu)
have an argument kłócić się
fall over przewracać się
respond to sth reagować ( na coś), odpowiadać ( na coś)
react reagować, zareagować
be gentle with sb być (łagodnym dla kogoś)
urgently pilnie
get sb to do sth kazać ( komuś coś zrobić)
at most najwyżej
get worse pogarszać się
keep still nie ruszać się
be in bad way być ( w złym stanie)
oxygen tlen
at dangerous level na (niebezpiecznym poziomie)
revive ożywiać (się), ożywić się
get sb excited denerwować (kogoś)
conscious świadomy, przytomny
charismatic charyzmatyczny, z charyzmą
refuse to do sth odmawiać (zrobienia czegoś)
mix with przebywać z, wpaść w (towarzystwo)
protect chronić
do drugs brać narkotyki
school report świadectwo szkolne
as time went by z czasem
lad chłopak
sedated pod (wpływem środków uspokajających)
waiting room poczekalnia
sedative środek (uspokajający)
get a good night's sleep wyspać się (porządnie)
over the years przez lata
little chance of survival mała (szansa przeżycia)
be behind sth stać (za czymś)
the sooner the better im prędzej tym lepiej
release uwalniać, wypuszczać
request prośba, wniosek, życzenie, żądać, prosić
enough for today dość na dziś
Losowe słówka
dom po angielsku
Dom
Top 5
1. Cocoli 2058042 pkt
2. srebnylis 1406941 pkt
3. iwona 114 1206691 pkt
4. hipnoza 1204818 pkt
5. siwusek198 1173112 pkt
1. MajronD 2554 pkt
2. xmarit 2533 pkt
3. srebnylis 1828 pkt
4. Lubiący język Angielski 1410 pkt
5. GrzegorzW 1327 pkt
1. MajronD 2556 pkt
2. srebnylis 2107 pkt
3. Beata-Ewa 1265 pkt
4. Fri0 1237 pkt
5. Włodek M. 1093 pkt