Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.

część 1

książka 5.

lista słówek użytkownika srebnylis

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
the way spinsters do tak (jak to bywa w przypadku starych panien)
teetotaller abstynent, niepijący
pheasant bażant
partridge kuropatwa
be disgusted by sth brzydzić się (czegoś)
exaggerate przesadzać, popadać w przesadę, wyolbrzymiać, przejaskrawiać, przekoloryzować
embarrassed zażenowany, zakłopotany, zawstydzony
forbid zabraniać, zabronić, uniemożliwiać
improbable nieprawdopodobny, mało prawdopodobny
tiptoe chodzić (na palcach)
court zabiegać (o coś), zalecać się ( o kogoś)
sneak out wymknąć się
flap łopotać, trzepotać, siać panikę
meaningfully znacząco, wymownie, konkretnie, porozumiewawczo
put an end to sth zakończyć (coś), kończyć (coś), położyć kres (czemuś)
unbuttoned rozpięty
at first na początku, najpierw
force sb to do sth zmusić (kogoś do czegoś)
unsuitable nieodpowiedni, niestosowny, niewłaściwy
prey żer, ofiara, zdobycz
keep in touch pozostawać w kontakcie
regards pozdrowienia, ukłony
sincere szczery
at my expense moim kosztem (czyimś kosztem, na czyjś koszt)
condemn potępiać
regain odzyskać, powrócić ( do jakiegoś miejsca)
belongings dobytek, rzeczy osobiste
halfway through w pół drogi
table is laid stół jest nakryty
fulfil the request spełniać prośbę
to be more precise dokładnie mówiąc
for the time being na jakiś czas
give in to sth poddać się (czemuś), ugiąć się (pod presją czegoś), poddawać się
deprive sb of sth pozbawiać (kogoś czegoś)
prosecuted ścigany (sądownie)
burst into laughter wybuchnąć śmiechem
appreciation uznanie, wdzięczność , upodobanie
bars kraty ( w oknie)
lid powieka, pokrywka, wieko, pokrywa, wieczko
Losowe słówka
sport po angielsku
Sport
Top 5
1. srebnylis 1601190 pkt
2. hipnoza 1259840 pkt
3. iwona 114 1255855 pkt
4. siwusek198 1173173 pkt
5. Zibi_13 1156708 pkt
1. Danie 155 pkt
2. MajronD 109 pkt
3. Porcupine 17 pkt
4. andrzejw 4 pkt
1. MajronD 3560 pkt
2. andrzejw 3534 pkt
3. srebnylis 3128 pkt
4. iwona 114 2208 pkt
5. kifo 1600 pkt