Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
opisywanie obrazka po angielsku
Opisywanie obrazka
Top 5
1. Cocoli 2003445 pkt
2. srebnylis 1244860 pkt
3. hipnoza 1169167 pkt
4. siwusek198 1163677 pkt
5. iwona 114 1150002 pkt
1. makaj 851 pkt
2. Kasia4 846 pkt
3. Joanna R 753 pkt
4. GrzegorzW 711 pkt
5. andrzejw 680 pkt
1. andrzejw 3645 pkt
2. Xandra 3588 pkt
3. iwona 114 2432 pkt
4. srebnylis 2028 pkt
5. MajronD 1917 pkt

11.

ks.6.

lista słówek użytkownika srebnylis

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
drinks cabinet barek
in contrast to w przeciwieństwie do
haggard mizerny
call on sb wpaść (do kogoś)
every now and then czasami, od czasu do czasu
keep your hair on spokojnie
make it dotrzeć (gdzieś), dać radę
unheard of niesłychany, niebywały, niespotykany
bring down obalić
think tank grupa ekspertów
legal means środki legalne
sue zaskarżać (kogoś), procesować się (o coś), wnosić pozew
libel zniesławienie, zniesławiać
rural wiejski, rolniczy
splutter bełkotać
choke dławić się, krztusić się
bring sth on wywołać coś, spowodować coś (np. chorobę)
attend brać udział, być obecnym, uczestniczyć, uczęszczać
origins źródło, pochodzenie
death threat groźba śmierci
let things drop zapomnieć ( o czymś celowo)
throw sb into confusion narobić zamieszania (komuś)
put the frighteners on przestraszyć (intimidate)
housing project osiedle mieszkaniowe (dla biedoty)
shareholder akcjonariusz, udziałowiec
schedule wyznaczać, planować, harmonogram, terminarz, taryfa
at the earliest najprędzej, najwcześniej
in vain na próżno, bez celu
by all possible means przy (pomocy wszystkich możliwych środków)
given the secret nature of our organization biorąc (pod uwagę tajny charakter naszej organizacji)
confidentiality poufność, dyskrecja
all trace wszelki ślad
detain opóźniać (kogoś), zatrzymywać (kogoś), trzymać (w areszcie)
with reference to sth odnośnie (czegoś), co się tyczy, w sprawie, w odniesieniu do, w nawiązaniu do
stammer jąkanie, jąkać, jąkać się
perpetrator przestępca, sprawca przestępstwa, sprawca
prove sb right pokazać (że ktoś ma rację), dowieść (że ktoś ma rację), udowodnić
rumble grzmieć, dudnić, huczeć, grzmot, huk
Losowe słówka
opisywanie obrazka po angielsku
Opisywanie obrazka
Top 5
1. Cocoli 2003445 pkt
2. srebnylis 1244860 pkt
3. hipnoza 1169167 pkt
4. siwusek198 1163677 pkt
5. iwona 114 1150002 pkt
1. makaj 851 pkt
2. Kasia4 846 pkt
3. Joanna R 753 pkt
4. GrzegorzW 711 pkt
5. andrzejw 680 pkt
1. andrzejw 3645 pkt
2. Xandra 3588 pkt
3. iwona 114 2432 pkt
4. srebnylis 2028 pkt
5. MajronD 1917 pkt