Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
uzyskiwanie informacji po angielsku
Uzyskiwanie informacji
Top 5
1. srebnylis 1592645 pkt
2. hipnoza 1255636 pkt
3. iwona 114 1248482 pkt
4. siwusek198 1173173 pkt
5. Zibi_13 1154400 pkt
1. Igulka1977 797 pkt
2. Tylik 196 pkt
3. iado 195 pkt
4. Indigo 184 pkt
5. seishin 143 pkt
1. andrzejw 3099 pkt
2. srebnylis 2628 pkt
3. MajronD 2550 pkt
4. hipnoza 1820 pkt
5. Cuska88 1419 pkt

11.

ks.6.

lista słówek użytkownika srebnylis

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
drinks cabinet barek
in contrast to w przeciwieństwie do
haggard mizerny
call on sb wpaść (do kogoś)
every now and then czasami, od czasu do czasu
keep your hair on spokojnie
make it dotrzeć (gdzieś), dać radę
unheard of niesłychany, niebywały, niespotykany
bring down obalić
think tank grupa ekspertów
legal means środki legalne
sue zaskarżać (kogoś), procesować się (o coś), wnosić pozew
libel zniesławienie, zniesławiać
rural wiejski, rolniczy
splutter bełkotać
choke dławić się, krztusić się
bring sth on wywołać coś, spowodować coś (np. chorobę)
attend brać udział, być obecnym, uczestniczyć, uczęszczać
origins źródło, pochodzenie
death threat groźba śmierci
let things drop zapomnieć ( o czymś celowo)
throw sb into confusion narobić zamieszania (komuś)
put the frighteners on przestraszyć (intimidate)
housing project osiedle mieszkaniowe (dla biedoty)
shareholder akcjonariusz, udziałowiec
schedule wyznaczać, planować, harmonogram, terminarz, taryfa
at the earliest najprędzej, najwcześniej
in vain na próżno, bez celu
by all possible means przy (pomocy wszystkich możliwych środków)
given the secret nature of our organization biorąc (pod uwagę tajny charakter naszej organizacji)
confidentiality poufność, dyskrecja
all trace wszelki ślad
detain opóźniać (kogoś), zatrzymywać (kogoś), trzymać (w areszcie)
with reference to sth odnośnie (czegoś), co się tyczy, w sprawie, w odniesieniu do, w nawiązaniu do
stammer jąkanie, jąkać, jąkać się
perpetrator przestępca, sprawca przestępstwa, sprawca
prove sb right pokazać (że ktoś ma rację), dowieść (że ktoś ma rację), udowodnić
rumble grzmieć, dudnić, huczeć, grzmot, huk
Losowe słówka
uzyskiwanie informacji po angielsku
Uzyskiwanie informacji
Top 5
1. srebnylis 1592645 pkt
2. hipnoza 1255636 pkt
3. iwona 114 1248482 pkt
4. siwusek198 1173173 pkt
5. Zibi_13 1154400 pkt
1. Igulka1977 797 pkt
2. Tylik 196 pkt
3. iado 195 pkt
4. Indigo 184 pkt
5. seishin 143 pkt
1. andrzejw 3099 pkt
2. srebnylis 2628 pkt
3. MajronD 2550 pkt
4. hipnoza 1820 pkt
5. Cuska88 1419 pkt