Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
dom po angielsku
Dom
Top 5
1. Cocoli 2058042 pkt
2. srebnylis 1406941 pkt
3. iwona 114 1206691 pkt
4. hipnoza 1204818 pkt
5. siwusek198 1173112 pkt
1. MajronD 2554 pkt
2. xmarit 2533 pkt
3. srebnylis 1828 pkt
4. Lubiący język Angielski 1410 pkt
5. GrzegorzW 1327 pkt
1. MajronD 2556 pkt
2. srebnylis 2107 pkt
3. Beata-Ewa 1265 pkt
4. Fri0 1237 pkt
5. Włodek M. 1093 pkt

11.

ks.6.

lista słówek użytkownika srebnylis

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
drinks cabinet barek
in contrast to w przeciwieństwie do
haggard mizerny
call on sb wpaść (do kogoś)
every now and then czasami, od czasu do czasu
keep your hair on spokojnie
make it dotrzeć (gdzieś), dać radę
unheard of niesłychany, niebywały, niespotykany
bring down obalić
think tank grupa ekspertów
legal means środki legalne
sue zaskarżać (kogoś), procesować się (o coś), wnosić pozew
libel zniesławienie, zniesławiać
rural wiejski, rolniczy
splutter bełkotać
choke dławić się, krztusić się
bring sth on wywołać coś, spowodować coś (np. chorobę)
attend brać udział, być obecnym, uczestniczyć, uczęszczać
origins źródło, pochodzenie
death threat groźba śmierci
let things drop zapomnieć ( o czymś celowo)
throw sb into confusion narobić zamieszania (komuś)
put the frighteners on przestraszyć (intimidate)
housing project osiedle mieszkaniowe (dla biedoty)
shareholder akcjonariusz, udziałowiec
schedule wyznaczać, planować, harmonogram, terminarz, taryfa
at the earliest najprędzej, najwcześniej
in vain na próżno, bez celu
by all possible means przy (pomocy wszystkich możliwych środków)
given the secret nature of our organization biorąc (pod uwagę tajny charakter naszej organizacji)
confidentiality poufność, dyskrecja
all trace wszelki ślad
detain opóźniać (kogoś), zatrzymywać (kogoś), trzymać (w areszcie)
with reference to sth odnośnie (czegoś), co się tyczy, w sprawie, w odniesieniu do, w nawiązaniu do
stammer jąkanie, jąkać, jąkać się
perpetrator przestępca, sprawca przestępstwa, sprawca
prove sb right pokazać (że ktoś ma rację), dowieść (że ktoś ma rację), udowodnić
rumble grzmieć, dudnić, huczeć, grzmot, huk
Losowe słówka
dom po angielsku
Dom
Top 5
1. Cocoli 2058042 pkt
2. srebnylis 1406941 pkt
3. iwona 114 1206691 pkt
4. hipnoza 1204818 pkt
5. siwusek198 1173112 pkt
1. MajronD 2554 pkt
2. xmarit 2533 pkt
3. srebnylis 1828 pkt
4. Lubiący język Angielski 1410 pkt
5. GrzegorzW 1327 pkt
1. MajronD 2556 pkt
2. srebnylis 2107 pkt
3. Beata-Ewa 1265 pkt
4. Fri0 1237 pkt
5. Włodek M. 1093 pkt