Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
pytanie o drogę po angielsku
Pytanie o drogę
Top 5
1. Cocoli 2058042 pkt
2. srebnylis 1406941 pkt
3. iwona 114 1206691 pkt
4. hipnoza 1204818 pkt
5. siwusek198 1173112 pkt
1. MajronD 2554 pkt
2. xmarit 2533 pkt
3. srebnylis 1828 pkt
4. Lubiący język Angielski 1410 pkt
5. GrzegorzW 1327 pkt
1. MajronD 2556 pkt
2. srebnylis 2107 pkt
3. Beata-Ewa 1265 pkt
4. Fri0 1237 pkt
5. Włodek M. 1093 pkt

13.

ks.6.

lista słówek użytkownika srebnylis

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
routine procedura, ustalony porządek, rutyna, rutynowy
involvement uczestnictwo, udział, zaangażowanie, powiązania, związki, związek
scapegoat kozioł ofiarny
want sb out of the way chcieć (pozbyć się kogoś)
daft durny, głupi, niemądry
scold łajać, rugać, karcić, besztać, strofować, zrzęda
acronym akronim, skrót
committee komitet, komisja
on rare occasions w (rzadkich przypadkach)
chair przewodniczyć, przewodniczący
fitted wyposażony
display prezentować, okazywać, demonstrować, wyświetlać, wystawa ( w sklepie)
hence stąd, więc, z tego powodu, toteż, dlatego
by design celowo, z zamysłem
line-up obsada, układ, ustawienie, skład (drużyny)
water down accountability rozmywać odpowiedzialność, rozwadniać, rozcieńczyć
evaporate wyparować, wyparowywać, odparować
mutate mutować, ulec mutacji, zmienić się, ewoluować
let me observe pozwól (mi zauważyć)
shake sth up wstrząsnąć (czymś), zrekonstruować (coś), zreorganizować (coś)
to the letter co do joty, w każdym szczególe (jak napisano)
obedience posłuszeństwo
rely on sb polegać (na kimś), liczyć ( na kogoś)
later on później, w dalszym ciągu
back up wspierać, popierać, poprzeć, cofać (pojazdem)
claim asylum ubiegać się o azyl
testimony zeznania (świadka w sądzie), świadectwo, dowód
duty-bound zobowiązany, obowiązek
delusional urojeniowy, cierpiący na urojenia, szalony
psychopath psychopata
prompt podpowiadać, sugerować, punktualny, dokładny, na czas, punktualnie
detached oderwany, luźny, obojętny, obiektywny
hostage zakładnik
slanderous oszczerczy, oczerniający
damn potępiać
backlog zaległość, materiał archiwalny
routinely rutynowo, stale
Losowe słówka
pytanie o drogę po angielsku
Pytanie o drogę
Top 5
1. Cocoli 2058042 pkt
2. srebnylis 1406941 pkt
3. iwona 114 1206691 pkt
4. hipnoza 1204818 pkt
5. siwusek198 1173112 pkt
1. MajronD 2554 pkt
2. xmarit 2533 pkt
3. srebnylis 1828 pkt
4. Lubiący język Angielski 1410 pkt
5. GrzegorzW 1327 pkt
1. MajronD 2556 pkt
2. srebnylis 2107 pkt
3. Beata-Ewa 1265 pkt
4. Fri0 1237 pkt
5. Włodek M. 1093 pkt