Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.

13.

ks.6.

lista słówek użytkownika srebnylis

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
routine procedura, ustalony porządek, rutyna, rutynowy
involvement uczestnictwo, udział, zaangażowanie, powiązania, związki, związek
scapegoat kozioł ofiarny
want sb out of the way chcieć (pozbyć się kogoś)
daft durny, głupi, niemądry
scold łajać, rugać, karcić, besztać, strofować, zrzęda
acronym akronim, skrót
committee komitet, komisja
on rare occasions w (rzadkich przypadkach)
chair przewodniczyć, przewodniczący
fitted wyposażony
display prezentować, okazywać, demonstrować, wyświetlać, wystawa ( w sklepie)
hence stąd, więc, z tego powodu, toteż, dlatego
by design celowo, z zamysłem
line-up obsada, układ, ustawienie, skład (drużyny)
water down accountability rozmywać odpowiedzialność, rozwadniać, rozcieńczyć
evaporate wyparować, wyparowywać, odparować
mutate mutować, ulec mutacji, zmienić się, ewoluować
let me observe pozwól (mi zauważyć)
shake sth up wstrząsnąć (czymś), zrekonstruować (coś), zreorganizować (coś)
to the letter co do joty, w każdym szczególe (jak napisano)
obedience posłuszeństwo
rely on sb polegać (na kimś), liczyć ( na kogoś)
later on później, w dalszym ciągu
back up wspierać, popierać, poprzeć, cofać (pojazdem)
claim asylum ubiegać się o azyl
testimony zeznania (świadka w sądzie), świadectwo, dowód
duty-bound zobowiązany, obowiązek
delusional urojeniowy, cierpiący na urojenia, szalony
psychopath psychopata
prompt podpowiadać, sugerować, punktualny, dokładny, na czas, punktualnie
detached oderwany, luźny, obojętny, obiektywny
hostage zakładnik
slanderous oszczerczy, oczerniający
damn potępiać
backlog zaległość, materiał archiwalny
routinely rutynowo, stale
Losowe słówka
poziom rozszerzony angielski
Poziom rozszerzony
Top 5
1. Cocoli 1644834 pkt
2. ala 1099342 pkt
3. hipnoza 1030076 pkt
4. Zibi_13 1018516 pkt
5. CM 968082 pkt
1. Cocoli 2795 pkt
2. srebnylis 1838 pkt
3. Rzeznik 1293 pkt
4. Lubiący język Angielski 1200 pkt
5. dorotasto 1130 pkt
1. srebnylis 2144 pkt
2. Cocoli 2065 pkt
3. jacek_tob 1747 pkt
4. dorotasto 1251 pkt
5. Soban 1171 pkt