Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
rozmowa telefoniczna angielski
Rozmowa telefoniczna
Top 5
1. Cocoli 2003445 pkt
2. srebnylis 1244860 pkt
3. hipnoza 1169167 pkt
4. siwusek198 1163677 pkt
5. iwona 114 1150002 pkt
1. makaj 851 pkt
2. Kasia4 846 pkt
3. Joanna R 753 pkt
4. GrzegorzW 711 pkt
5. andrzejw 680 pkt
1. andrzejw 3645 pkt
2. Xandra 3588 pkt
3. iwona 114 2432 pkt
4. srebnylis 2028 pkt
5. MajronD 1917 pkt

13.

ks.6.

lista słówek użytkownika srebnylis

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
routine procedura, ustalony porządek, rutyna, rutynowy
involvement uczestnictwo, udział, zaangażowanie, powiązania, związki, związek
scapegoat kozioł ofiarny
want sb out of the way chcieć (pozbyć się kogoś)
daft durny, głupi, niemądry
scold łajać, rugać, karcić, besztać, strofować, zrzęda
acronym akronim, skrót
committee komitet, komisja
on rare occasions w (rzadkich przypadkach)
chair przewodniczyć, przewodniczący
fitted wyposażony
display prezentować, okazywać, demonstrować, wyświetlać, wystawa ( w sklepie)
hence stąd, więc, z tego powodu, toteż, dlatego
by design celowo, z zamysłem
line-up obsada, układ, ustawienie, skład (drużyny)
water down accountability rozmywać odpowiedzialność, rozwadniać, rozcieńczyć
evaporate wyparować, wyparowywać, odparować
mutate mutować, ulec mutacji, zmienić się, ewoluować
let me observe pozwól (mi zauważyć)
shake sth up wstrząsnąć (czymś), zrekonstruować (coś), zreorganizować (coś)
to the letter co do joty, w każdym szczególe (jak napisano)
obedience posłuszeństwo
rely on sb polegać (na kimś), liczyć ( na kogoś)
later on później, w dalszym ciągu
back up wspierać, popierać, poprzeć, cofać (pojazdem)
claim asylum ubiegać się o azyl
testimony zeznania (świadka w sądzie), świadectwo, dowód
duty-bound zobowiązany, obowiązek
delusional urojeniowy, cierpiący na urojenia, szalony
psychopath psychopata
prompt podpowiadać, sugerować, punktualny, dokładny, na czas, punktualnie
detached oderwany, luźny, obojętny, obiektywny
hostage zakładnik
slanderous oszczerczy, oczerniający
damn potępiać
backlog zaległość, materiał archiwalny
routinely rutynowo, stale
Losowe słówka
rozmowa telefoniczna angielski
Rozmowa telefoniczna
Top 5
1. Cocoli 2003445 pkt
2. srebnylis 1244860 pkt
3. hipnoza 1169167 pkt
4. siwusek198 1163677 pkt
5. iwona 114 1150002 pkt
1. makaj 851 pkt
2. Kasia4 846 pkt
3. Joanna R 753 pkt
4. GrzegorzW 711 pkt
5. andrzejw 680 pkt
1. andrzejw 3645 pkt
2. Xandra 3588 pkt
3. iwona 114 2432 pkt
4. srebnylis 2028 pkt
5. MajronD 1917 pkt