Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
człowiek po angielsku
Człowiek
Top 5
1. Cocoli 2058042 pkt
2. srebnylis 1398031 pkt
3. iwona 114 1206691 pkt
4. hipnoza 1200985 pkt
5. siwusek198 1173112 pkt
1. ananas 3132 pkt
2. xmarit 1367 pkt
3. srebnylis 1221 pkt
4. woodpecker 1169 pkt
5. Adamuss 1143 pkt
1. andrzejw 2809 pkt
2. srebnylis 2548 pkt
3. Lubiący język Angielski 1900 pkt
4. anmarmarcin 1616 pkt
5. WaszaWysokosc 1171 pkt

3.

książka 11.

lista słówek użytkownika srebnylis

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
expat osoba (mieszkająca na obczyźnie), żyjący (na obczyźnie)
astute bystry, przenikliwy (w radzeniu sobie z ludźmi, problemami)
report on sth raportować (o czymś)
get sick of sth mieć (czegoś dość, be sick of sth)
dodgy podejrzany, krętacki, szemrany (np. biznes, osoba)
be inclined to sth być (skłonnym do czegoś)
bring to justice stawiać,stawać (przed sądem)
front desk recepcja
reassuring dodający otuchy, uspokajający
play by the rules postępować ( zgodnie z zasadami)
observe the law przestrzegać prawa
aid pomoc, wsparcie, wspierać, pomagać
decisive stanowczy, zdecydowany (o osobie), decydujący, ostateczny
injuction nakaz sądowy
strike sb as wydawać się (komuś jakimś, czymś)
persuasive przekonujący, przekonywający
avenue aleja, droga (sposób osiągnięcia czegoś), możliwość
run through sth powtarzać, przejrzeć, omówić (coś)
leave out pominąć, pomijać, opuścić
buy off przekupywać, przekupić
affect oddziaływać na, mieć wpływ na, wpływać
get on to sth przechodzić, przejść ( do czegoś, np planów)
first thing tomorrow jutro (z samego rana)
leave it at that zostawić, zostawiać (coś bez zmian, w jakimś punkcie)
irregular nieregularny, nieprzepisowy
frequented by odwiedzany przez
tendency tendencja, skłonność
pull into skręcić (w), dojeżdżać,
marvel at sth podziwiać ( coś), dziwić się (czemuś)
huff sapać
puff dyszeć
inferior niższej jakości, gorszy, podwładny
as it happens tak (się składa)
Losowe słówka
człowiek po angielsku
Człowiek
Top 5
1. Cocoli 2058042 pkt
2. srebnylis 1398031 pkt
3. iwona 114 1206691 pkt
4. hipnoza 1200985 pkt
5. siwusek198 1173112 pkt
1. ananas 3132 pkt
2. xmarit 1367 pkt
3. srebnylis 1221 pkt
4. woodpecker 1169 pkt
5. Adamuss 1143 pkt
1. andrzejw 2809 pkt
2. srebnylis 2548 pkt
3. Lubiący język Angielski 1900 pkt
4. anmarmarcin 1616 pkt
5. WaszaWysokosc 1171 pkt