Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
Święta po angielsku
Święta
Top 5
1. Cocoli 2058042 pkt
2. srebnylis 1398031 pkt
3. iwona 114 1206691 pkt
4. hipnoza 1200985 pkt
5. siwusek198 1173112 pkt
1. ananas 3132 pkt
2. xmarit 1367 pkt
3. srebnylis 1221 pkt
4. woodpecker 1169 pkt
5. Adamuss 1143 pkt
1. andrzejw 2809 pkt
2. srebnylis 2548 pkt
3. Lubiący język Angielski 1900 pkt
4. anmarmarcin 1616 pkt
5. WaszaWysokosc 1171 pkt

x 4

kolokacje.

lista słówek użytkownika srebnylis

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
force a smile zmusić się, zmuszać się (do uśmiechu)
regardless of age you can have a go at it bez (względu na wiek, możesz tego spróbować, to zrobić)
mean no harm nie mieć (złych zamiarów)
take revenge on sb for sth zemścić się, mścić się (na kimś za coś)
give sb a ring zadzwonić, dzwonić (do kogoś)
a tissue of lies stek kłamst (pack of lies)
take a toll on sth odcisnąć, odciskać (swoje piętno na czymś), odbić się, odbijać się (niekorzystnie na czymś)
take an exam przystąpić, przystępować (do egzaminu)
give a lecture on sth wygłosić, wygłaszać (wykład o czymś, na jakiś temat)
win a scholarship to university zdobyć, zdobywać (stypendium na uniwersytecie)
play truant wagarować (play hooky)
expel a student usunąć, usuwać (ucznia)
learn sth by heart uczyć się (czegoś na pamięć)
primary school szkoła (podstawowa), podstawowa szkoła
secondary school szkoła (średnia), średnia szkoła
masters degree tytuł magistra
bachelors degree tytuł (licencjata)
complete an internship ukończyć (praktyki, staż)
apply for a job with this company ubiegać się (o pracę w tej firmie)
land a job znaleźć pracę
work overtime pracować (po godzinach)
maternity leave urlop (macierzyński)
unemployment benefit zasiłek (dla bezrobotnych, dole)
work shifts pracować (na zmiany)
be made redundant być, zostać (zwolnionym z pracy)
make my living zarabiać (na swoje życie, earn my living)
he has won a case for unfair dismissal on (wygrał sprawę za nieuczciwe zwolnienie)
desk job praca (za biurkiem)
be away on sick leave być (na zwolnieniu chorobowym)
permanent job stała praca
trade union związek zawodowy
perform my duties pełnić obowiązki
be overworked być (przepracowanym)
quit my job rzucić pracę
go into debt zapożyczyć się, zadłużyć się
take out a loan zaciągnąć pożyczkę
Losowe słówka
Święta po angielsku
Święta
Top 5
1. Cocoli 2058042 pkt
2. srebnylis 1398031 pkt
3. iwona 114 1206691 pkt
4. hipnoza 1200985 pkt
5. siwusek198 1173112 pkt
1. ananas 3132 pkt
2. xmarit 1367 pkt
3. srebnylis 1221 pkt
4. woodpecker 1169 pkt
5. Adamuss 1143 pkt
1. andrzejw 2809 pkt
2. srebnylis 2548 pkt
3. Lubiący język Angielski 1900 pkt
4. anmarmarcin 1616 pkt
5. WaszaWysokosc 1171 pkt