Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
rodzina po angielsku
Rodzina
Top 5
1. dominika9 1635950 pkt
2. siwusek198 1061985 pkt
3. Zibi_13 989001 pkt
4. CM 944478 pkt
5. hipnoza 929682 pkt
1. krzyś 474 pkt
2. dominika9 186 pkt
3. k1 119 pkt
4. Cyganeczka 107 pkt
5. Hania_m5 66 pkt
1. hipnoza 3140 pkt
2. srebnylis 2417 pkt
3. krzyś 2109 pkt
4. jacek_tob 2056 pkt
5. yakup12 2017 pkt

Nieregularne

Tabela czasowników nieregularnych.

lista słówek użytkownika Zibi_13

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
be - was,were być
become - became stawać się, zostawać (kimś)
begin -began zaczynać
bite - bit ugryźć
blow - blew wiać, dmuchać
break - broke łamać
bring - brought przynosić
build - built budować
burn - burnt palić
buy - bought kupować
catch - caught łapać
choose - chose wybierać
come - came przyjść, przyjechać
cost - cost kosztować
cut - cut ciąć, kroić
do - did robić
drink - drank pić
drive - drove prowadzić, kierować
eat - ate jeść
fall - fell padać, upadać, spadać
feel - felt czuć
fight - fought walczyć, bić się
find - found znaleźć
fly - flew latać
forget - forgot zapomnieć
forgive - forgave wybaczać
get - got dostawać
give - gave dawać
go - went iść
have - had mieć
hide - hid chować
hit - hit uderzać
hold - held trzymać, utrzymywać
hurt - hurt ranić, boleć
keep - kept trzymać
know - knew znać, wiedzieć
lay - laid położyć, kłaść
leave - left opuszczać, wyjeżdżać
let - let pozwalać
lie - lay leżeć, kłaść się
lose - lost tracić, gubić
make - made robić
meet - met spotykać
pay - paid płacić
put - put kłaść
read - read czytać
ride - rode jeździć
ring - rang dzwonić
rise - rose podnosić, wschodzić
run - ran biec
Losowe słówka
rodzina po angielsku
Rodzina
Top 5
1. dominika9 1635950 pkt
2. siwusek198 1061985 pkt
3. Zibi_13 989001 pkt
4. CM 944478 pkt
5. hipnoza 929682 pkt
1. krzyś 474 pkt
2. dominika9 186 pkt
3. k1 119 pkt
4. Cyganeczka 107 pkt
5. Hania_m5 66 pkt
1. hipnoza 3140 pkt
2. srebnylis 2417 pkt
3. krzyś 2109 pkt
4. jacek_tob 2056 pkt
5. yakup12 2017 pkt