Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
dom po angielsku
Dom
Top 5
1. Cocoli 2003732 pkt
2. srebnylis 1250673 pkt
3. hipnoza 1169247 pkt
4. siwusek198 1163677 pkt
5. iwona 114 1154363 pkt
1. Andron 448 pkt
2. Indigo 182 pkt
3. Natala2222 126 pkt
4. Tylik 100 pkt
5. Ewa48 74 pkt
1. andrzejw 3624 pkt
2. lucky_luka13 2079 pkt
3. srebnylis 2049 pkt
4. MajronD 2012 pkt
5. weronika-waniczek 1586 pkt

unit 10

strony 162-63.

lista słówek użytkownika nora99

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
microbiologist mikrobiolog
neuroscientist neurobiolog
pathologist patolog
psychologist psycholog
analyse analizować
analysis analiza
assertion twierdzenie
carry out experiment przeprowadzać eksperyment
collaborate with sb on a project współpracować z kimś nad projektem
confirm findings potwierdzić wyniki badań
control group grupa konrtolna
criterion kryterium
do research prowadzić badania
duplicate sb's results powtórzyć wyniki czyichś badań
formula równanie
formulate a hypothesis sformułować hipotezę
hypothetical hipotetyczny
obtain otrzymać
phenomenom zjawisko
be awarded the Nobel otrzymać nagrodę Nobla
reject odrzucić
supported by evidence wsparty dowodami
untested observations niesprawdzone obserwacje
gunpowder proch strzelniczy
jet engine silnik odrzutowy
printing press prasa drukarska
steam engine maszyna parowa
flat battery wyczerpana bateria
go dead rozładować się
landline telefon stacjonarny
reception zasięg
ring tone dzwonek
there's no signal nie ma zasięgu
voice mail poczta głosowa
anti-virus software oprogramowanie antywirusowe
browser przeglądarka internetowa
compress a file skompresować pliki
database baza danych
desktop pulpit
screen resolution rozdzielczość ekranu
drag the icon przeciągnąć ikonę
file extension rozszerzenie pliku
firewall zapora sieciowa
inbox skrzynka odbiorcza
Internet scam oszustwo internetowe
memory stick karta pamięci
online banking service bankowośc internetowa
operating system system operacyjny
peripherals urządzenia peryferyjne
printer drukarka
Losowe słówka
dom po angielsku
Dom
Top 5
1. Cocoli 2003732 pkt
2. srebnylis 1250673 pkt
3. hipnoza 1169247 pkt
4. siwusek198 1163677 pkt
5. iwona 114 1154363 pkt
1. Andron 448 pkt
2. Indigo 182 pkt
3. Natala2222 126 pkt
4. Tylik 100 pkt
5. Ewa48 74 pkt
1. andrzejw 3624 pkt
2. lucky_luka13 2079 pkt
3. srebnylis 2049 pkt
4. MajronD 2012 pkt
5. weronika-waniczek 1586 pkt