Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.

unit 10

strony 162-63.

lista słówek użytkownika nora99

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
microbiologist mikrobiolog
neuroscientist neurobiolog
pathologist patolog
psychologist psycholog
analyse analizować
analysis analiza
assertion twierdzenie
carry out experiment przeprowadzać eksperyment
collaborate with sb on a project współpracować z kimś nad projektem
confirm findings potwierdzić wyniki badań
control group grupa konrtolna
criterion kryterium
do research prowadzić badania
duplicate sb's results powtórzyć wyniki czyichś badań
formula równanie
formulate a hypothesis sformułować hipotezę
hypothetical hipotetyczny
obtain otrzymać
phenomenom zjawisko
be awarded the Nobel otrzymać nagrodę Nobla
reject odrzucić
supported by evidence wsparty dowodami
untested observations niesprawdzone obserwacje
gunpowder proch strzelniczy
jet engine silnik odrzutowy
printing press prasa drukarska
steam engine maszyna parowa
flat battery wyczerpana bateria
go dead rozładować się
landline telefon stacjonarny
reception zasięg
ring tone dzwonek
there's no signal nie ma zasięgu
voice mail poczta głosowa
anti-virus software oprogramowanie antywirusowe
browser przeglądarka internetowa
compress a file skompresować pliki
database baza danych
desktop pulpit
screen resolution rozdzielczość ekranu
drag the icon przeciągnąć ikonę
file extension rozszerzenie pliku
firewall zapora sieciowa
inbox skrzynka odbiorcza
Internet scam oszustwo internetowe
memory stick karta pamięci
online banking service bankowośc internetowa
operating system system operacyjny
peripherals urządzenia peryferyjne
printer drukarka
Losowe słówka
jedzenie po angielsku
Jedzenie i żywienie
Top 5
1. hipnoza 1311984 pkt
2. iwona 114 1294062 pkt
3. Zibi_13 1240000 pkt
4. siwusek198 1227566 pkt
5. CM 1076434 pkt
1. Blasiacco 1742 pkt
2. Zibi_13 703 pkt
3. Sebus 555 pkt
4. Grześ72 504 pkt
5. Jujka 448 pkt
1. MajronD 2759 pkt
2. Karinaa 1766 pkt
3. Zibi_13 1500 pkt
4. amelia-dziuba 1296 pkt
5. AdiAdi 1268 pkt