Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
matura angielski
Matura ustna podstawowa
Top 5
1. hipnoza 1367270 pkt
2. siwusek198 1330069 pkt
3. Lubiący język Angielski 1177600 pkt
4. CM 1091170 pkt
5. MajronD 1055212 pkt
1. Sebus 624 pkt
2. Dabrowski 390 pkt
3. kudi7 281 pkt
4. witek_64 248 pkt
5. Pikobolo 237 pkt
1. MajronD 2053 pkt
2. Jowixo 1371 pkt
3. Majczellllo 1227 pkt
4. niemodnisia 1163 pkt
5. Lubiący język Angielski 1000 pkt

Słownictwo zaawansowane

wyrazy oficjalne, formalne.

lista słówek użytkownika Piotr2407

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
ombudsman rzecznik praw obywtelskich
endurence wytrzymałość, odporność
regardless of niezależnie od
reject, refuse odrzucić
cancellation odwołanie, rezygnacja
curable, treatable uleczalny
recover wyzdrowieć
treatment leczenie
disappointment rozczarowanie
appropriate, suitable odpowiedni, właściwy
honesty, genuinly szczerze, prawdziwie
self-evaluation samoocena
over and over again ciągle
emotional barden ciężar emocjonalny
mental health zdrowie psychiczne
stateless bezpaństwowiec
substancially istotnie, zasadniczo
ambiguous dwuznaczny, niejasny
variable zmienny, niestały
cohesion spójność
onward naprzód, postępowy
fictitious fikcyjny
resilient sprężysty
impartiality bezstronność
alleviate, mitigate łagodzić
inaccessibility niedostępność
impediment utrudnienie, przeszkoda
misinterpretation mylna interpretacja
conceivable wyobrażalny
solely wyłącznie, całkowicie
impact wpływ, działanie
facilitate ułatwiać
emphasize podkreślać
venue miejsce spotkania
constrain wymusić
constraints, restraints ograniczenia
dilemmas dylematy
mindset sposób myślenia
coincidence zbieg okoliczności
resilience odporność, sprężystość, żywotność
intensity intesywność
complexity złożoność
attainable osiągalny, uchwytny
rigid sztywny
adjacent sąsiadujący, przyległy
unimpeded bez przeszkód
coerce przymusić
privilege przywilej, zaszczyt
friction spór, tarcie
refinement udoskonalenie
Losowe słówka
matura angielski
Matura ustna podstawowa
Top 5
1. hipnoza 1367270 pkt
2. siwusek198 1330069 pkt
3. Lubiący język Angielski 1177600 pkt
4. CM 1091170 pkt
5. MajronD 1055212 pkt
1. Sebus 624 pkt
2. Dabrowski 390 pkt
3. kudi7 281 pkt
4. witek_64 248 pkt
5. Pikobolo 237 pkt
1. MajronD 2053 pkt
2. Jowixo 1371 pkt
3. Majczellllo 1227 pkt
4. niemodnisia 1163 pkt
5. Lubiący język Angielski 1000 pkt