Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
phrasal verbs angielski
Phrasal Verbs
Top 5
1. Cocoli 2003682 pkt
2. srebnylis 1248778 pkt
3. hipnoza 1169193 pkt
4. siwusek198 1163677 pkt
5. iwona 114 1153500 pkt
1. andrzejw 1442 pkt
2. SaraJessica 1153 pkt
3. knurzasty123 1064 pkt
4. Kasia4 1032 pkt
5. GrzegorzW 957 pkt
1. makaj 3507 pkt
2. andrzejw 3208 pkt
3. srebnylis 2544 pkt
4. lampslator 2499 pkt
5. Paulina00 2321 pkt

sh. 2

sherlock.

lista słówek użytkownika srebnylis

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
follow out śledzić
vague niejasny, niewyraźny, nieokreślony, mętny, mało precyzyjny
account of his doings rachunek jego poczynań
summons nakaz stawiennictwa (przed sądem), pozew (do sądu)
singular wybitny, szczególny, niezwykły
reigning panowanie, królowanie
merely zaledwie, jedynie, tylko
former dawny, były
associated połączony, powiązany, związany
wooing zaloty, uwodzenie, staranie się
employ zatrudniać, stosować, wykorzystywać, posługiwać się
spare zapasowy, dodatkowy, wolny, szczupły (o osobie)
pace chodzić, kroczyć (miarowo)
scent zapach, woń, trop, ślad, zwęszyć
effusive wylewny
fashion moda, styl, sposób, wzór
put on przybrać na wadze, przytyć
a trifle troszeczkę, odrobinę, nieco
go into harness być w kieracie, pracować
unavoidable niechybny, nieunikniony
district rejon, dzielnica, okręg wyborczy
unfair competition nieuczciwa konkurencja
endanger zagrozić, zagrażać, narażać na szwank
stand the climate znieść klimat (wytrzymać akceptować)
outlast przetrwać, przetrzymać
fault wina, wada, usterka, zarzucać (komuś cos sb for sth)
deduce dedukować, wnioskować
clumsy niezgrabny, niezdarny, niezręczny
dreadful mess straszny bałagan, okropny bałagan
incorrigible niereformowalny, niepoprawny (np. kłamca)
give sb notice zwolnić (kogoś), wręczyć (komuś wymówienie)
work sth out zrozumieć (coś), rozgryźć (coś), rozpracować (coś)
chuckle chichotać (cicho)
simplicity prostota, naiwność, bezpośredniość
parallel równoległy
scrape skrobać, czyścić, szorować (buty), zadrapać
crusted zeschnięty, pokryty twardą powłoką
sole podeszwa
vile niecny, nikczemny, podły, wstrętny
malignant złośliwy, zły, pełen złej woli, wrogi, szkodliwy
slit rozcinać, przecinać, poderżnąć (gardło)
specimen próbka, okaz, osobnik
slavey służka, służąca
as to co do, jeśli chodzi o
secrete ukrywać
pronounce uznawać, orzekać (o czyjeś winie), oświadczać
Losowe słówka
phrasal verbs angielski
Phrasal Verbs
Top 5
1. Cocoli 2003682 pkt
2. srebnylis 1248778 pkt
3. hipnoza 1169193 pkt
4. siwusek198 1163677 pkt
5. iwona 114 1153500 pkt
1. andrzejw 1442 pkt
2. SaraJessica 1153 pkt
3. knurzasty123 1064 pkt
4. Kasia4 1032 pkt
5. GrzegorzW 957 pkt
1. makaj 3507 pkt
2. andrzejw 3208 pkt
3. srebnylis 2544 pkt
4. lampslator 2499 pkt
5. Paulina00 2321 pkt