Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
budownictwo i architektura po angielsku
Budownictwo i architektura
Top 5
1. Cocoli 2058042 pkt
2. srebnylis 1397960 pkt
3. iwona 114 1206691 pkt
4. hipnoza 1200985 pkt
5. siwusek198 1173112 pkt
1. ananas 3132 pkt
2. xmarit 1367 pkt
3. woodpecker 1169 pkt
4. srebnylis 1150 pkt
5. Adamuss 1143 pkt
1. andrzejw 2809 pkt
2. srebnylis 2548 pkt
3. Lubiący język Angielski 1900 pkt
4. anmarmarcin 1616 pkt
5. WaszaWysokosc 1171 pkt

7.

książka 8.

lista słówek użytkownika srebnylis

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
hold meetings mieć spotkania
confide in sb zwierzać się, zaufać (komuś)
be linked to sth być (związanym z czymś)
reference odniesienie, odwołanie, nawiązanie
in context w (odniesieniu do czegoś), w (szerszym kontekście)
adolescence dojrzewanie
well established powszechnie uznany, ugruntowany
nobility szlachetność, arystokracja
drug trafficking handel (narkotykami), przemyt narkotyków
tax evasion uchylanie się (od płacenia podatków)
in parallel równolegle
boldly śmiało, odważnie
to some extent do (pewnego stopnia), w (pewnym stopniu)
blinded by love zaślepiony (przez miłość)
legal authority moc prawna, organy sądowe, władza sądowa
bank of trust bank powierniczy
reliable contact godny (zaufania contact)
intermediary mediator, rozjemca, pośrednik
discretion dowolność, swoboda decyzji, dyskrecja
put two and two together kojarzyć, łączyć fakty
pertinent na temat, adekwatny, trafny
share of sth część (czegoś), część (w czymś)
overview przegląd, ogólny zarys
detailed dokładny, szczegółowy (np. opis)
in a nutshell w pigułce, jednym słowem, krótko mówiąc, w skrócie
subsidiary filia, oddział (przedsiębiorstwa), spółka zależna, spółka córka
carry out legitimate business prowadzić (legalne interesy)
parent company spółka (macierzysta), spółka matka
activities of the holding with działań (prowadzonych przez)
shell company firma fasadowa, spółka wydmuszka, spółka (podstawiona)
off shore jurisdiction zagraniczna jurysdykcja
invest inwestować, odziać, wręczać, okrążać (przez wojsko)
elude wymknąć, wymykać się, ominąć, uchylać się, unikać
detection dostrzeganie, odkrywanie, zauważanie, wykrycie
exploit loopholes wykorzystywać (luki prawne)
legislation ustawodawstwo, legislacja
merge łączyć, scalać, zmieszać, fuzja
illicit zabroniony, zakazany, niedozwolony
Losowe słówka
budownictwo i architektura po angielsku
Budownictwo i architektura
Top 5
1. Cocoli 2058042 pkt
2. srebnylis 1397960 pkt
3. iwona 114 1206691 pkt
4. hipnoza 1200985 pkt
5. siwusek198 1173112 pkt
1. ananas 3132 pkt
2. xmarit 1367 pkt
3. woodpecker 1169 pkt
4. srebnylis 1150 pkt
5. Adamuss 1143 pkt
1. andrzejw 2809 pkt
2. srebnylis 2548 pkt
3. Lubiący język Angielski 1900 pkt
4. anmarmarcin 1616 pkt
5. WaszaWysokosc 1171 pkt