Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
sport po angielsku
Sport
Top 5
1. Cocoli 1995381 pkt
2. srebnylis 1231503 pkt
3. hipnoza 1166086 pkt
4. siwusek198 1163677 pkt
5. iwona 114 1137906 pkt
1. andrzejw 1248 pkt
2. piotrpiotrpiotr 860 pkt
3. Joanna R 764 pkt
4. Sebus 640 pkt
5. MateuszM 533 pkt
1. srebnylis 3548 pkt
2. iwona 114 3480 pkt
3. andrzejw 2964 pkt
4. lampslator 2620 pkt
5. MajronD 2422 pkt

7.

książka 8.

lista słówek użytkownika srebnylis

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
hold meetings mieć spotkania
confide in sb zwierzać się, zaufać (komuś)
be linked to sth być (związanym z czymś)
reference odniesienie, odwołanie, nawiązanie
in context w (odniesieniu do czegoś), w (szerszym kontekście)
adolescence dojrzewanie
well established powszechnie uznany, ugruntowany
nobility szlachetność, arystokracja
drug trafficking handel (narkotykami), przemyt narkotyków
tax evasion uchylanie się (od płacenia podatków)
in parallel równolegle
boldly śmiało, odważnie
to some extent do (pewnego stopnia), w (pewnym stopniu)
blinded by love zaślepiony (przez miłość)
legal authority moc prawna, organy sądowe, władza sądowa
bank of trust bank powierniczy
reliable contact godny (zaufania contact)
intermediary mediator, rozjemca, pośrednik
discretion dowolność, swoboda decyzji, dyskrecja
put two and two together kojarzyć, łączyć fakty
pertinent na temat, adekwatny, trafny
share of sth część (czegoś), część (w czymś)
overview przegląd, ogólny zarys
detailed dokładny, szczegółowy (np. opis)
in a nutshell w pigułce, jednym słowem, krótko mówiąc, w skrócie
subsidiary filia, oddział (przedsiębiorstwa), spółka zależna, spółka córka
carry out legitimate business prowadzić (legalne interesy)
parent company spółka (macierzysta), spółka matka
activities of the holding with działań (prowadzonych przez)
shell company firma fasadowa, spółka wydmuszka, spółka (podstawiona)
off shore jurisdiction zagraniczna jurysdykcja
invest inwestować, odziać, wręczać, okrążać (przez wojsko)
elude wymknąć, wymykać się, ominąć, uchylać się, unikać
detection dostrzeganie, odkrywanie, zauważanie, wykrycie
exploit loopholes wykorzystywać (luki prawne)
legislation ustawodawstwo, legislacja
merge łączyć, scalać, zmieszać, fuzja
illicit zabroniony, zakazany, niedozwolony
Losowe słówka
sport po angielsku
Sport
Top 5
1. Cocoli 1995381 pkt
2. srebnylis 1231503 pkt
3. hipnoza 1166086 pkt
4. siwusek198 1163677 pkt
5. iwona 114 1137906 pkt
1. andrzejw 1248 pkt
2. piotrpiotrpiotr 860 pkt
3. Joanna R 764 pkt
4. Sebus 640 pkt
5. MateuszM 533 pkt
1. srebnylis 3548 pkt
2. iwona 114 3480 pkt
3. andrzejw 2964 pkt
4. lampslator 2620 pkt
5. MajronD 2422 pkt