Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
kultura po angielsku
Kultura
Top 5
1. Cocoli 2003986 pkt
2. srebnylis 1253876 pkt
3. hipnoza 1169268 pkt
4. siwusek198 1163677 pkt
5. iwona 114 1158498 pkt
1. andrzejw 2763 pkt
2. iwona 114 1699 pkt
3. srebnylis 1449 pkt
4. Fri0 1293 pkt
5. tomasz547 1246 pkt
1. andrzejw 3004 pkt
2. iwona 114 2436 pkt
3. MajronD 2102 pkt
4. Paulina00 1960 pkt
5. srebnylis 1828 pkt

1.

new molecules.

lista słówek użytkownika lucky_luka13

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
atheroma blaszka miażdżycowa
aging starzenie się, podstarzały
link połączenie, związek
reverse odwracać, zmieniać (np. decyzję)
memory loss utrata pamięci
brain impairments upośledzenie mózgu
potential applications potencjalny wniosek
target cell komórka docelowa
drug development proces wprowadzania nowego leku do obrotu
stress-induced wywołany przez stres
cognitive deficits deficyt poznawczy
improvement poprawa, ulepszenie
therapeutic molecules cząsteczki lecznicze
symptom objaw
illness choroba
compound pogarszać, mieszanina
novel oryginalny
modify modyfikować
research badanie, badania naukowe
treatment opieka medyczna, leczenie, kuracja, zabieg
improve poprawiać, ulepszać
onset nadejście, początek (np. zimy)
youth młodzież, młodość
essentially zasadniczo, w gruncie rzeczy, przede wszystkim
develop rozwijać, rosnąć
remarkably wybitnie, wielce, niezwykle
not to appear nie stawić się
appear pojawić się, wydawać się, występować
renew odnowić, przedłużyć (np. ważność dokumentu)
occur zdarzać się, wydarzać się, występować, pojawiać się
lead prowadzić, prowadzić z, wygrywać
failure porażka, niepowodzenie (brak sukcesu)
mood nastrój, humor, samopoczucie
stage stadium, etap, faza
bind związywać, zawiązywać, krępować (np. ręce)
tweaks uszczypać (w nos, policzek), pociągnąć (za ucho), podkręcić (wąsa)
sedative środek uspokajający, uspokajający
dose dawka
involve wymagać, pociągać za sobą, wiązać się z (np. wysiłkiem, niebezpieczeństwem)
anxiolytic przeciwlękowy
addiction uzależnienie, nałóg, zamiłowanie
underlying zasadniczy, podstawowy, fundamentalny, leżący poniżej, umieszczony poniżej, ukryty, niejasny
impair zaszkodzić, pogarszać, wpływać ujemnie (np. na zdrowie), uszkadzać, upośledzać (np. słuch, wzrok), osłabiać, nadwerężać,
reach osiągać, zdobywać (np. cel)
likely prawdopodobny, przypuszczalny
exert okazywać, używać (np. siły, wpływów), wywierać (nacisk, wpływ)
decline zanik (np. mięśni), ubytek (np. sił), utrata (np. zdrowia), spadek (np. cen), obniżenie (np. produkcji)
performance przedstawienie, dokonanie, wyniki, osiągi, wydajność
broad szeroki, obszerny, ogólny
prevent zapobiegać, uniemożliwiać
Losowe słówka
kultura po angielsku
Kultura
Top 5
1. Cocoli 2003986 pkt
2. srebnylis 1253876 pkt
3. hipnoza 1169268 pkt
4. siwusek198 1163677 pkt
5. iwona 114 1158498 pkt
1. andrzejw 2763 pkt
2. iwona 114 1699 pkt
3. srebnylis 1449 pkt
4. Fri0 1293 pkt
5. tomasz547 1246 pkt
1. andrzejw 3004 pkt
2. iwona 114 2436 pkt
3. MajronD 2102 pkt
4. Paulina00 1960 pkt
5. srebnylis 1828 pkt