Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
poziom podstawowy angielski
Poziom podstawowy
Top 5
1. Cocoli 2003986 pkt
2. srebnylis 1253844 pkt
3. hipnoza 1169268 pkt
4. siwusek198 1163677 pkt
5. iwona 114 1158362 pkt
1. andrzejw 2465 pkt
2. iwona 114 1563 pkt
3. srebnylis 1417 pkt
4. Fri0 1293 pkt
5. tomasz547 1246 pkt
1. andrzejw 3004 pkt
2. iwona 114 2436 pkt
3. MajronD 2102 pkt
4. Paulina00 1960 pkt
5. srebnylis 1828 pkt

3.

kids vaccines.

lista słówek użytkownika lucky_luka13

Rozpocznij ćwiczenie słówek z tej listy

angielski polski opcje
shot zastrzyk
vaccine szczepionka
reason powód, przyczyna, rozum, rozsądek
compare porównywać
outcome wynik, rezultat
postpone odłożyć, przełożyć (na później), przesunąć
space wolne miejsce, wolna przestrzeń (np. na biurku) , miejsce (na coś konkretnego)
urgency nagłość, pilność, nagła potrzeba
recent najnowszy, niedawny, ostatni
pertussis krztusiec, koklusz
subsequent kolejny, dalszy, późniejszy
subsequent to po (np.: otrzymaniu awansu)
guideline wskazówka, wytyczna, drogowskaz
overburden przeciążać, przeciążyć (np. pracą, odpowiedzialnością)
currently obecnie, aktualnie
hepatitis żółtaczka, zapalenie wątroby
chicken pox ospa wietrzna
amount ilość, liczba, wielkość, kwota, suma
trigger prowokować, bodziec, powód, przyczyna, przyczynek (do czegoś), czynnik
response reakcja, odpowiedź
burden ciężar, brzemię, obciążenie (odpowiedzialność za coś)
effort wysiłek, trud, starania, inicjatywa
provide dostarczać, zaopatrywać, zapewniać
attention span zakres uwagi, długość koncentracji uwagi
not altogether nie całkiem, nie do końca
altogether zupełnie, całkiem, całkowicie
uncommon rzadki
overseas zamorski, zagraniczny
fear strach, lęk, zagrożenie
unsubstantiated niepotwierdzony, nieudowodniony, bezpodstawny
deputy zastępca (osoby wyższej rangą)
harbour port, przystań, ukrywać, ukryć
thorough gruntowny, dokładny
oppose sprzeciwić się, sprzeciwiać się
prove udowadniać
proven sprawdzony, wypróbowany
linger ociągać się, zwlekać
vast obszerny, ogromny, rozległy, nieprzebrany
have a seizure dostać ataku serca
seizure zawładnięcie (czyjąś własnością), przejęcie (władzy nad czymś)
infant niemowlę, noworodek, początkujący (np. firma)
febrile rozgorączkowany
fever gorączka
deviation odstępstwo (np. od normy, od tradycji)
enough wystarczająco, dostatecznie dużo, dość
issue kwestia, sprawa, zagadnienie (np. będąca przedmiotem dyskusji)
life-threatening zagrażający życiu
despite mimo (czegoś), pomimo (czemuś)
despite oneself wbrew sobie
overwhelm zszokować, przytłoczyć, poruszyć do głębi
Losowe słówka
poziom podstawowy angielski
Poziom podstawowy
Top 5
1. Cocoli 2003986 pkt
2. srebnylis 1253844 pkt
3. hipnoza 1169268 pkt
4. siwusek198 1163677 pkt
5. iwona 114 1158362 pkt
1. andrzejw 2465 pkt
2. iwona 114 1563 pkt
3. srebnylis 1417 pkt
4. Fri0 1293 pkt
5. tomasz547 1246 pkt
1. andrzejw 3004 pkt
2. iwona 114 2436 pkt
3. MajronD 2102 pkt
4. Paulina00 1960 pkt
5. srebnylis 1828 pkt